O nás ✉

Projekt udrzatelne.sk má za cieľ informovať ľudí zaujímavým spôsobom o problémoch týkajúcich sa ohrozenia prírody, nezdravých javov v spoločnosti i hospodárstve ako jej časti.
Chceli by sme napomôcť k budovaniu aktívnej kritickej občianskej spoločnosti s dôrazom na ľudí, ich práva a povinnosti ako aj na prírodu a jej význam pre ľudský život našej i budúcich generácií.
Chceme to robiť zábavnou formou, pretože si myslíme, že humorom sa môže človek naučiť oveľa viac. I keď musím pripomenúť, že pri viacerých príspevkoch nám nie je veľmi do smiechu.

Stránky

Subscribe to Udržateľne  RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.