Ako zatknúť farmár za osivo z jeho vlastnej farmy.. a zdražiť lieky..