plasty

Predtým ako zahasíte smäd ....myslite na nasledovné:

(Porovnanie balenej vody a vody z vodovodu)

Ekologický faktor:
Balená voda je plnená do PET fľaše, ktorá ak sa druhotne nevyužije formou recyklácie, nie je z biodegradovateľného materialu a teda ostane tu ako pamiatka na Vašu eko-friendly existenciu ešte min. 100 rokov.

Ekonomický faktor:
Liter vody z vodovodu totiž stojí približne tri haliere, priemerná cena balenej vody je okolo 15 korún (0,50 eura).

Obsah škodlivých látok:

Príbeh balenej vody - The story of bottled water

Tretí z krátkych kreslených dokumentov o životnom prostredí, konzume a racionálnom pohľade na naše správanie. Pred zhliadnutím tohto videa odporúčam pozrieť Príbeh vecí (The story of stuff).

Web tvorcov: The story of bottled water

Subscribe to RSS - plasty