Obnoviteľné zdroje energie - Emil Bedi

V tomto viac ako 140 stranovom elektronickom dokumente sú odborne popísané témy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie ako: opodstatnenosť využitia obnoviteľných zdrojov energie, solárna energia, veterná energia, biomasa, geotermálna energia.
Kompletne sa dá pozrieť online:

alebo ho môžte stiahnuť tu

Tieto materiály sú dostupné aj vďaka Európskemu sociálnemu fondu a práci pedagógov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.