Akcie!

Akcie zamerané na informovanie, diskusiu, poznávanie a iné aktivity, týkajúce sa udržateľného rozvoja, ekologickej i ekonomickej krízy, možností pomoci a podobne nájdete tu:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.