Vytlačiť túto stránku

Operačné programy schválené vládou

štvrtok, 12 apríl 2012 02:01

Vláda Slovenskej republiky na svojich zasadnutiach 16.4.2014 a 14.5. 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 - 2020. V tejto podobe sa operačné programy posielajú do Európskej komisie na proces formálneho schvaľovania. Na tejto úrovni máme ešte možnosť ovplyvniť znenie a podobu operačných programov. Ak máte nejaké pripomienky a máte chuť prispieť aj svojim vstupom, ozvite sa nám.

Operačný program Efektívna verejná správa

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23533

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23393

 Integrovaný regionálny operačný program

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23539

 Operačný program Kvalita životného prostredia

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421

 Operačný program Ľudské zdroje

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23534

 Program rozvoja vidieka

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538

 Operačný program Technická pomoc

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23536

 Operačný program Výskum a inovácie (MŠVVŠ SR a MH SR)

 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23537