Vytlačiť túto stránku

Zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP

utorok, 22 september 2015 09:49

 

Dňa 23.9. 2015 sa o 14 hodine bude konať zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program. Na zasadnutí sa bude rokovať o hodnotiacich a posudzovacích kritériách pre jednotlivé prioritné osi IROP. Zasadnutie sa bude konať v hoteli Gate One v Bratislave.

Súvisiace položky (podľa značky)