Biodiverzita

Kampaň na podporu biodiverzity + čo môže človek urobiť..

Biodiverzita je .. vlastne mozaika života v celej rozmanitosti jeho druhov a foriem, čiže rozmanitosť života na Zemi.

Biodiverzita v skrátenej forme nahrádza termín biologická diverzita, ktorý v sebe zahŕňa diverzitu génov v rámci druhov, diverzitu druhov v rámci ekosystémov a diverzitu ekosystémov -napr. koralových útesov, lesov, prérií, mokradí, a pod. - v rámci biosféry.
Zdroj a viac nájdete tu: ABC o biodiverzite

"Kvalita pitnej vody, vzduchu, ktorý dýchame, pôdy, ktorú používame na pestovanie poľnohospodárskych plodín a mnoho iných rovnako dôležitých vecí priamo závisí od vzájomnej integrity prírodných ekosystémov. Už od pradávna si ľudia lesy cenili pre ich schopnosť znižovať nebezpečenstvo erózie a záplav, prirodzenú schopnosť filtrovať nečistoty zo zrážok a vody a schopnosť vyrovnávať klimatické extrémy." ...
Nie každý ekosystém je rovnaký alebo v rozmanitosti je sila

Témy: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.