Prečo sa ochranárky vyzliekli?

Len ľudia ktorí poznajú krásy a hodnoty svojho prírodného prostredia, môžu mať motiváciu si ho chrániť aj proti záujmom mocných. Nielen pre nejaké celospoločenské ciele, alebo pre budúce generácie, ale v prvom rade sami pre seba.

Ak hľadáte odpoveď na otázku z nadpisu, odporúčam Vám najprv si pozrieť dokument V zakázanom kráľovstve a potom pokračovať v čítaní.

Dokument o symbióze vojakov a ochranárov

Krásy dunajských luhov

Krásy Dunajských luhov - Kalendár 2012 Bratislavské regionálne ochranárske združenie nafotilo kalendár, ktorom sa ochranárky vyzliekli pre dobrú vec, konkrétne podporu ochrany dunajských lužných lesov. Plnofarebný nástenný kalendár obsahuje 12+1 fotografií zachytávajúcich významné druhy, biotopy a územia Dunajských luhov a zobrazuje ich premenu počas celého roka. Zábery pochádzajú od fotografov Braňa Molnára, Ondreja Zsigraya a Petry Áčovej, pričom kalendár sa pripravoval počas celého roka na rôznych lokalitách v Dunajských luhoch. Vyfotené dobrovoľníčky pózovali bez nároku na honorár, napriek tomu že fotografovanie hlavne v zimných mesiacoch bolo veľmi náročné. Výsledok ich spoločného tvorivého úsilia však určite stojí za to.
Viac informácií nájdete tu:
>> Krásy lužných lesov - kalendár 2012

Viac informácií a zdroje

Bratislavské regionálne ochranárske združenie
BROZ na Facebooku

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.