Energeticky sebestačná obec Kněžice

V dnešných Alternatívach predstavíme projekty energeticky sebestačnej obce Kněžice. Tá sa stala v obcou roka v Stredočeskom kraji len nedávno. Kněžice sa najmä vďaka húževnatosti starostu Milana Kazdu môžu pýšiť unikátnou bioplynkou, v ktorej spracúvajú obecný odpad na miestne využiteľnú energiu, ale aj vlastným domom pre seniorov a vznikajúcou predajňou miestnych potravín. Do Kněžíc jazdia autobusy českých a zahraničných turistov za inšpiráciou. Vytvorili tak 7 miestnych udržateľných pracovných miest.

Ako to začalo?

Celá iniciatíva začala keď sa Milan Kazda stal starostom a v roku 2000 začali dávať dokopy územný plán. Uvedomili si, že sa musia zamerať na dlhodobé plánovanie a využiť dotácie tak, že im prinesú zisky. Základom je systematicky rozmýšľať o návratnosti investícií z obecných projektov. Teda, aby projekty realizované z dotácií prinášali zisky do obecného rozpočtu. Nápady na špecifické projekty prichádzali z možností grantov. Pozreli sa teda na príležitosti pre dotácie a prišli s nápadmi na peletizačnú linku, domom pre seniorov a bioplynovou stanicou na kogeneratívne vytváranie tepla a elektriny ako aj centrálne vykurovanie.

Ich cieľom bolo využiť dotácie tak, aby si zabezpečili dlhodobý ekonomický prínos pre obec a dosiahnuť viac ako len opraviť cesty a chodníky.

Aké kroky nasledovali?

Územný plán obce v roku 2000
Dotazník a presviedčanie miestnych ľudí o výhodách projektov
Získanie skúseností s podporou z EU fondov pre projekt domu pre seniorov
Realizácia v roku 2005
Prevádzka od roku 2006

Starosta Milan Kazda v rozhovore: „Takže jsme šli po dotačních titulech. Říkali jsme si: „Tak dobře, tenhle chodník ještě dělat nebudeme, tuhle komunikaci taky ne, ale třeba teď je možný požádat o paletizační linku." To byl takový předskokan kotelny. Vymyšleno to bylo tak, že těm obyvatelů, kteří nebudou na kotelnu napojení, budeme prodávat pelety a oni si pořídí kotel a budou mít přibližně stejné pohodlí jako my. Protože kotle jsou automatické a potřebují obsluhu jednou za dvacet čtyři hodin. A s tím, že palivo bude levnější než uhlí a účinnost vyšší, by se dostali i na ceny nižší, než platíme tady my v Kněžicích za teplo. To byla první myšlenka.”
„Požádali jsme o dotaci a dostali půl miliónu, 250.000 Kč jsme investovali ze svého. To bylo tři čtvrtě miliónu a to nám zhruba stačilo, abychom tu linku pořídili. Dali jsme ji do budovy, kde máme nájem od místní zemědělské akciovky. Pořídili jsme si k tomu ještě čelní nakladač. To bylo tenkrát, z mého pohledu, chvályhodné. Protože jsme do té doby museli žebrat, že tohle chceme půjčit. To je na obci vždycky problém. Traktor jsme už měli, vlek jsme měli, ještě ten čelní nakladač. Já osobně už jsem věděl, že nepotřebujeme být tak závislí na zemědělském družstvu. Oni vždycky, když jsme to potřebovali, tak buďto měli sezonu, nebo měli sezonu. Takže to nebylo jednoduché, vždycky jsme museli čekat. Je pravda, že někdy jsem do toho stroje musel skočit já sám, ale to pro mě problém není. Takže jsme tu linku rozjeli, nakoupili techniku a ta linka měla asi v prvních čtyřech letech čistý zisk kolem dvou set tří set tisíc. Návratnost celkové investice byla zhruba tříletá. Na tom jsme se trošičku vyučili. Tyto projekty byly vypisovány, abychom se naučili žádat v evropských fondech. A mě to bavilo, protože se to začalo dělat elektronicky. A já to bral jako sport. Vždycky jsem těch žádostí za sebe nebo za obec vyplnil pět šest a ona se tu a tam nějaká ujala“
Starosta Milan Kazda pokračuje:„..na samém počátku byla jenom kotelna na biomasu, bioplynka u toho nebyla. A tím, že se změnily podmínky na státním fondu, kde bylo řečeno, že jestli někdo dělá centrální výtopnu, tak nesmějí finanční náklady na jedno přípojné místo přesáhnout 160 000 Kč. Jestliže my jsme v té době měli sto dvacet zájemců, tak to byla tak směšná částka. Za to se nedá postavit ani kotelna, natož teplovody. Takže jsme říkali, že ten projekt celý zahodíme. Shodou okolností paní Soukupová, která v současné době opravuje mlýn, přišla s tím, že bychom mohli udělat bioplynku. To jsem si myslel, že se úplně zbláznila. Když jsme byli na 60 miliónech a ta bioplynka bude stát dalších 60, tak to se zastavíme na 120 miliónech, když to hodně dobře půjde. Tak jak to bude fungovat? A ona říkala, že bioplynka bude generovat zisky. Ano, vygenerovat zisky je dobré, ale jedinou cestou, jak se k nim dostat, je likvidovat i odpady. Pokud by bioplynka dokázala nahradit čistírnu odpadních vod a kanalizaci, šel bych do toho. A Blanka Soukupová říkala, že to zkusíme. To bylo v březnu, v době, kdy jsme jezdívali na teplárenské dny do Hradce Králové. Tam nám inženýr Moravec, člověk z Tedomu, spočítal, že pokud tam budeme likvidovat odpady ze septiků a žump a použijeme k tomu odpad z družstva, že by to zhruba čtyřstovku mašinu mohlo utáhnout. Tím to začalo mít logiku. Tak jsme tu myšlenku začali rozvíjet, to byl duben. V srpnu jsme měli stavební povolení a šli jsme žádat 30. o stavební povolení. Ve dvanáct hodin měli uzávěrku žádostí a my jsme jim to tam v jedenáct položili na stůl.“

V čase realizácie bioplynovej stanice na kogeneratívne vytváranie tepla a elektriny, uskutočnili prieskum medzi občanmi. V prvom prieskum prejavilo záujem len 80 domácností. Následne starosta požiadal najstaršieho a najrešpektovanejšieho člena obecného zastupiteľstva aby šiel od domu k domu a objasnil občanom projekt. Vďaka tomu sa rozhodlo pripojiť ďalších 40 domácností. Stodvadsať domácností bolo najmenej na to, aby bioplynka a centrálne vykurovanie bolo rentabilné. Po realizácii sa pridalo ďalších 27 domácností.
Popis projektu Bioplynová stanica s kogeneračnou jednotkou
„Bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou s elektrickým výkonem 330 kW je v provozu nepřetržitě a vyrábí ze zemědělských, z potravinářských a z dalších materiálů a odpadů elektřinu na prodej do elektrizační sítě a teplo pro vytápění obce. Dále se zde zpracovává sláma, kukuřice, jeteloviny a další přebytečná i nově pěstovaná biomasa. Z těchto 100% obnovitelných zdrojů se vyrábí bioplyn, elektřina, horká voda na vytápění většiny obce, topné pelety z biomasy a kvalitní hnojivo pro zemědělství.“
„Bioplynová stanice Kněžice dodá za rok do této distribuční sítě více elektrické energie, než celá vesnice a celé nové zařízení spotřebuje.“

Zdroje

Veľmi zaujímavý je rozhovor so starostom Kněžíc Milanom Kazdom.
Pozrite aj stránku obce Kněžice.
Viac informácií tu.
Podrobné informácie nájdete v brožúre o bioplynovej stanici

Alternatívy v piatok na Facebooku: http://bit.ly/Alternativy
Pozrite si aj iné Udržateľné miestne projekty !

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.