Medzinárodné sympózium Euroenviro 2012

Ešte dva dni (do 15.3.) sa máte možnosť zaregistrovať na sympózium EuroEnviro2012 , ktoré bude venované téme “CONSERVATION IS NOT ISOLATION”. Prostredníctvom prednášok, workshopov, diskusií pod odborným vedením, ako aj zapojením účastníkov do praktickej ochrany chceme poskytnúť čo najviac informácií z prostredia ochrany prírody a krajiny na Slovensku zaujímavou a interaktívnou formou.

Projekt EuroEnviro vznikol v roku 1995 v Borne, Nemecko. Cieľom bola výmena názorov a skúseností medzi študentami a mladými vedeckými pracovníkmi v oblasti environmentálnych vied. Od roku 1995 sa stretnutie uskutočnilo v mnohých Európskych krajiných.

Viac informácií nájdete na stránke EuroEnviro2012
EuroEnviro2012 na Facebooku

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.