Evolučný park Bratislava - benefičný koncert Živé kvety, Billy Barman a Longital

Pozývame Vás na benefičný koncert na podporu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a podporu vyhlásenia Evolučného parku Bratislava, v navrhovanej, novej prírodnej rezervácii na území Malých Karpát.

Plagat_Garda_nahlad.jpg
Viac info o Benefičnom koncert pre LZ VLK.
Benefičný Koncert pre VLKa na Facebooku
Príďte sa zabaviť a svojou prítomnosťou podporiť činnosť LZ VLK.
Súčasne Vás chceme poprosiť o pomoc pri šírení informácie o koncerte.

LZ VLK sa prioritne snaží chrániť slovenské prirodzené lesy a naše veľké šelmy, vlka a medveďa. Výťažok akcie pôjde na záchranu prirodzených lesov a to či už priamo, na výkup, prípadne prenájom lesov, alebo sprostredkovane, tým že vyzbierané peniaze by sme použili na kroky vedúce k ochrane prírodných procesov a tým aj dravcov, iných živočíchov
a rastlín. Po rokoch fungovania sme zistili, že jediná možnosť, ako zabezpečiť voľnosť prírodným procesom v dlhodobom horizonte a tým aj miesto pre život šeliem je získať les a potom ho vyhlásiť za rezerváciu. Takto sa nám podarilo vyhlásiť dve naše rezervácie, Vlčiu v Čergovskom pohorí a Rysiu v Strážovských vrchoch. Dosiahli sme to tak, že les bol
odkúpený, prípadne nám darovaný a potom v spolupráci so Štátnou ochranou prírody vyhlásený za rezerváciu. Ďalej sme si prenajali v Západných Tatrách 160 ha Suchú dolinu na 40 rokov a tým sme zabránili ťažbe
nádherných starých jedlí. Viac o združení na http://www.wolf.sk/.

Ďalší dôvod organizovania tohto koncertu je prezentácia projektu Evolučného parku Bratislava, nami navrhovanej novej prírodnej rezervácie. Ide o územie v Malých Karpatoch, neďaleko Bieleho Kríža, v ktorom by bola zakázaná ťažobná a poľovná činnosť, ale súčasne zachovaný voľný pohyb osôb, cyklistov, koní, psov. Takej oázy pokoja a pohody pre Bratislavčanov. Tento projekt je v momentálne v štádiu predkladania poslancom Bratislavského magistrátu a pánovi primátorovi. Viac na http://www.vydrica.sk/ .

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.