Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia.
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože pre najvýznamnejšie činnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie (skládky odpadov, ťažba nerastov, zásahy do chránených území, vodné nádrže atď.), stanovuje povinný proces posudzovania ich vplyvov na životné prostredie (proces EIA). V procese EIA má významné postavenie aj verejnosť.

V pripomienkach okrem iného navrhujeme, aby spracovatelia odborných posudkov v procese EIA neboli v zmluvnom vzťahu s investorom, ale s príslušným štátnym orgánom EIA, ktorý by im aj vyplácal odmenu. Priamy vzťah medzi investorom a spracovateľom posudku býva v súčasnosti najčastejším dôvodom vyslovených pochybností o dostatočnej nezávislosti spracovateľov odborných posudkov.

Do piatku 7. októbra 2016 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.