Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.
Viac informácií nájdete v odkazoch nižšie a na Facebook stránke Participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet vo svete

"Participatory Budgeting - An Innovative Approach." Briefing European Parliament, Jan. 2016.
Participatívny rozpočet v Porto Alegre a štúdia o PR v brazílskych mestách
Participatívny rozpočet v Paríži
Participatívny rozpočet v New Yorku
Ako inšpirácia pre participatívny rozpočet v Bratislave slúžila Mapa pražských káuz.
Hnutie Occupy Baltimore žiada participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet v Bratislave

All your Bratislava belongs to us

Videozáznamy z prednášok, tlačových konferencií a verejných akcií

Participatívny rozpočet pre Bratislavu (video)
Vízia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu (video)
Verejné zvažovanie v participatívnom rozpočte (video)
Participatívny rozpočet - Kontext informačných technológií (video)
Záznam z tlačovej konferencie o participatívnom rozpočte (video)
Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu
Prínosy a problémy najstaršieho PR na svete

Participatívny rozpočet v Bratislave - Nové mesto

Participatívny rozpočet v Bratislave - Nové mesto
Facebook Participácia Bratislava - Nové Mesto

Už nefungujúci Participatívny rozpočet v Bratislave - hlavné mesto

Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave - otvorený list
Viac Tu: Understanding Participatory Budgeting: lessons learnt from Bratislava

Participatívny rozpočet v iných mestách SR

Participatívny rozpočet v Ružomberku
Participatívny rozpočet v Banskej Bystrici
Participatívny rozpočet v Trnave
Participatívny rozpočet v Prievidzi
Participatívny rozpočet v Liptovskom Mikulasi
Participatívny rozpočet v Piešťanoch

Zdroje

http://utopia.sk/
Literatura k participativnímu rozpočtu
http://jetotak.sk
Foto: http://www.kompot.sk/

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.