Prírodný kapitalizmus - recenzia

V rámci cyklu oikos online knižnica prinášame ďalšiu z publikáciu odborného charakteru. Tentoraz ide o recenziu mojej obľúbenej knihy Prírodný kapitalizmus od autorov Hawken, Lovins a Lovinsová.

"Udržateľný svet nemusíme vynaliezať - už je tu. Všade okolo nás. Potrebujeme sa len z tohto prírodného systému učiť ako udržovať maximum blahobytu s minimom materiálnych tokov."
Benyusová, z knihy Hawken, Lovins, Lovinsová

Mne osobne sa najviac na knihe páči, že kombinuje vhodne ľudskú motiváciu a orientáciu na zisk s ohľadom na životné prostredie a spája ich vo funkčný celok, z ktorého môžu ľudia benefitovať dlhodobo. Desiatkami príkladov autori demonštrujú ako inšpirácia prírodou a dodržiavanie jej pravidiel môžu viesť k vyššej efektivite procesov a následnému dlhodobému (zdravému) zisku. Napríklad jednou zo stratégií prírodného kapitalizmu je prechod k ekonomike služieb, čo možno badať aj v súčasných snahách a trende systémov zdieľanej spotreby, ktoré šetria peňaženky i prírodu.

Viac o Prírodnom kapitalizme na webe ekologika.sk
Viac o Prírodnom kapitalizme na webe paradigma.sk

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.