Bratislava

Pozvánka na výstavu fotografií o klimatickej spravodlivosti na bratislavskom hrade

Priatelia a priateľky! Pozývame Vás na výstavu fotografií o klimatickej spravodlivosti. Fotografie si budete môcť pozrieť od 9-11. júla na západnej terase Bratislavského hradu. (Otvorenie výstavy 9. júla 2013 o 10:30 hod.). Výstava dokumentuje rôzne prejavy zmeny klímy, mapuje kontrasty v životnom štýle a spotrebe tzv. vyspelých a rozvojových krajín. Takže ak ste v Bratislave a chcete svoj čas využiť návštevou výstavy, tak ste všetci vítaní.
Výstava klimatická zmena

Premietanie a diskusia o energetickej sebestačnosti


Pozývame Vás na premietanie dokumentu 4. revolúcia, energetická sebestačnosť (Die 4. Revolution - Energy Autonomy, Nemecko 2010) prináša príspevky vedcov, držiteľov Nobelovej ceny, politikov, aktivistov, ekonómov a podnikateľov do diskusie o budúcnosti energetiky.

Po filme budeme diskutovať s RNDr. Emilom Bédim.

Chorvátske rameno - mestský park a cyklotrasy alebo štvorprúdovka?

Územie takmer 4 km dlhej trasy nerealizovaného metra pozdĺž celého Chorvátskeho ramena už 30 rokov využívajú Petržalčania na oddych a rekreáciu v prírodnom prostredí. Naplánovanú štvorprúdovú cestu a výrub 2000 stromov v tomto území pokladáme za neprijateľné riešenie. Nechceme na území súčasnej rekreácie žiadnu komunikáciu pre autá ani neregulovanú zástavbu. Žiadame v tomto území zachovať čo najviac z jestvujúcich stromov a zelených plôch. Lokality, ktoré sú v súčasnosti využívané na prechádzky, rekreáciu a šport žiadame dobudovať na lineárny mestský park s cyklotrasami. Žiadame, aby sa ekologická doprava a MHD riešila na jestvujúcich trasách a to ich dobudovaním a efektívnym využívaním.
Žiadame primátora Hlavného mesta SR Bratislava, aby dal urobiť dôveryhodný prieskum verejnej mienky Petržalčanov, s cieľom zistiť ich názor na všetky alternatívy ďalšieho rozvoja v tejto lokalite.
Žiadame, aby sa na základe výsledkov tohto prieskumu verejnej mienky Petržalčanov vyhlásila férová architektonicko-urbanistická súťaž a jej výsledky aby sa premietli aj do nového územného plánu Bratislavy.

Podpíšte petíciu: Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy - nie štvorprúdovú cestu
Odporúčam aj reportáž o štvorprúdovke cez Chorvátske rameno

Príďte pomôcť s výsadbou stromov na Račianskej ulici v Bratislave!

Pomôžte nám s vysádzaním stromoradia na Račianskej ulici a zapojte sa do projektu Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave.

23. marca prebehne revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici. Pozdĺž ulice bude vysadených 20 stromov. Ak máte chuť zapojiť sa do výsadby, radi vás uvítame v sobotu ráno od 9:00 hod. Stretávame sa v priestore pred železničnou stanicou Bratislava – Predmestie a výsadba prebehne postupne smerom k Račianskemu Mýtu. Nástroje máme pre všetkých zabezpečené, účastníci by si mali pripraviť pracovné oblečenie. Práca bude obnášať kopanie jám pre stromy, ich zasadenie a upratanie miesta výsadby. Na všetkých bude čakať guláš a certifikát, ktorý vám bude pripomínať váš príspevok k skrášleniu Račianskej ulice.

Prispejte aj vy k oživeniu a ozdraveniu Račianskej ulice. Prihláste sa, prosím, prostredníctvom formulára nižšie. Tešíme sa na vašu účasť.

Cieľom projektu nie je len revitalizácia jedného stromoradia. Ak by ste chceli, aby sa revitalizovali stromoradia aj vo vašom okolí, môžete sa do projektu zapojiť a pomôcť ho rozšíriť. V ďalšej fáze sa počíta aj s monitoringom stromoradí so zapojením občanov a občianok a vytvorením efektívneho mechanizmu komunikácie s orgánmi mesta, čo by malo skvalitniť starostlivosť o stromoradia v Bratislave.

Prečítajte si viac o projekte a o tom, prečo stromy patria do mesta

Nezabúdajme, že nacisti sa dostali k moci aj vďaka hospodárskej kríze

V čase hospodárskej krízy je obzvlášť dôležité, aby sa k moci nedostali populistické skupiny, ktoré označením nepriateľa (napr. z radov menšín) získajú popularitu a prístup k moci. A aj preto aby sa neopakovala smutná história z dvadsiateho storočia uverejňujeme výzvu na účasť na akciách proti neonacizmu.

Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Kompostovanie v Bratislave

Poďte zdarma kompostovať so svojimi susedmi!

Obyvatelia Bratislavy, ktorí majú záhradku, majú možnosť znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujú do kontajnera. Vďaka mestu Bratislava sa môžu zapojiť do projektu Kompostovanie, získať kvalitné hnojivo a pomôcť prírode. Môžu sa zúčastniť bezplatných školení, získať informačné letáky a za vratnú zálohu si zapožičať brožúry a náradie. Prvé bezplatné školenie (FB event) sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2012 o 17:00 v Komunitnom centre generácií na Karpatskej ulici 2 v budove YMCA.
Viac info: Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Prihláste sa cez krátky webový formulár na stránke Bratislavy - Kompostovanie alebo mailom na kompostovanie (zavináč) udrzatelne.sk.

Komunitné kompostovanie v Bratislave

Kompostovanie (prihlasovací formulár a informácie o projekte i kompostovaní)
Kompostovanie na facebooku

Stránky

Subscribe to RSS - Bratislava

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.