udržateľný rozvoj

Pozvánka na výstavu fotografií o klimatickej spravodlivosti na bratislavskom hrade

Priatelia a priateľky! Pozývame Vás na výstavu fotografií o klimatickej spravodlivosti. Fotografie si budete môcť pozrieť od 9-11. júla na západnej terase Bratislavského hradu. (Otvorenie výstavy 9. júla 2013 o 10:30 hod.). Výstava dokumentuje rôzne prejavy zmeny klímy, mapuje kontrasty v životnom štýle a spotrebe tzv. vyspelých a rozvojových krajín. Takže ak ste v Bratislave a chcete svoj čas využiť návštevou výstavy, tak ste všetci vítaní.
Výstava klimatická zmena

Pozvánka na semináre o udržateľnom neRaste

Seminář: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Zveme vás 30. ledna 2013 na jednodenní diskusní seminář se Saamahem Abdallahem z britského think tanku New Economics Foundation (NEF).

Miesto konania: Ekocentrum Sluňákov, Olomouc
Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006. Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index - index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

Viac informácií a registrácia na Seminář: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Seminář: Otevřený prostor 2013: Růst či nerůst?

Zveme vás na seminář o souvislostech ekonomického růstu. Co je vlastně ekonomický růst? Je či není růst nutný pro prosperitu a je jeho alternativou krach ekonomiky? Co je „udržitelný nerůst“ a kdo, kde a jak o něj usiluje? Jak jej realizovat v praxi? Jak růst či nerůst souvisí se zaměstnaností, s energetikou, s rozvojem třetího světa, s lokalizací ekonomiky, se sociálním podnikáním a družstevnictvím? Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte).

Pozrite si zborníky z minuloročných seminárov Otevřený prostor

Vyhrajte 1000 € alebo 5000 € s projektovým nápadom alebo projektom

Odporúčam dve súťaže na podporu aktívnej občianskej spoločnosti:

Restart Slovensko

Prvá je zameraná na IT a volá sa Restart Slovensko.
ReŠtart ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti príležitosť spojiť sa s IT komunitou a spoločne pretaviť svoje nápady do funkčných webových, mobilných alebo tabletových riešení. Tri najlepšie projekty získajú grant 5 000 euro na svoj rozbeh.

Ako to prebieha?

Do 14.10. môžete nahodiť svoje nápady/projekty na súťažnú platformu, ktorú spravuje Centrum pre filantropiu a TechSoup Global. Najlepších 7 projektov síce vyberie odborná porota, ale aj na základe hlasovania verejnosti. Pre účastníkov súťaže je preto dôležité vedieť svoj projekt dobre odkomunikovať.

9. novembra sa 7 postupujúcich tímov stretne v Žiline na Stanici, aby počas víkendového Hackatonu vytvorili prvé riešenia, ktoré budú na konci novembra prezentovať na Gala podujatí kde sa hlasovaním rozhodne o 3 víťazoch.

Organizátori súťaže okrem dobrých nápadov hľadajú aj dobrovoľníkov z IT, komunikačnej a marketingovej oblasti, ktorí by boli ochotní pomôcť tímom s programovaním a technickou realizáciou.
Viac informácií na stránke Restart Slovensko a na Facebooku.

Lepšie nápady pre fondy EÚ

Druhá - súťaž nápadov pre fondy EÚ je zameraní na nápady na čerpanie fondov EÚ v týchto oblastiach:

  • Udržateľná energia
  • Udržateľná doprava
  • Rozvoj miest a obcí
  • Udržateľná spotreba a odpadové hospodárstvo

Kvalitu projektového nápadu budú hodnotiť odborní hodnotitelia a o poradí projektov rozhodne panel zložený z nezávislých odborníkov, ktorí sa venujú jednotlivým súťažným oblastiam.

Nemôžeme rásť donekonečna na konečnej planéte

Vynikajúci (animovaný) pohľad na obmedzené zdroje energií, nedostatky obnoviteľných zdrojov a problémy systému postaveného na neustálom raste.
Treba vidieť!

A začať hľadať nerastové modely hospodárstva..

Pozrite aj ako sa prispôsobiť

Zmerajte si vlastnú ekologickú stopu (koľko zdrojov míňate)

Prírodný kapitalizmus - recenzia

V rámci cyklu oikos online knižnica prinášame ďalšiu z publikáciu odborného charakteru. Tentoraz ide o recenziu mojej obľúbenej knihy Prírodný kapitalizmus od autorov Hawken, Lovins a Lovinsová.

"Udržateľný svet nemusíme vynaliezať - už je tu. Všade okolo nás. Potrebujeme sa len z tohto prírodného systému učiť ako udržovať maximum blahobytu s minimom materiálnych tokov."
Benyusová, z knihy Hawken, Lovins, Lovinsová

Marketing a udržateľný rozvoj

Spoločenská zodpovednosť firiem, udržateľný rozvoj ako aj "zelené nálepky" spoločností sú pojmy, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie. Som presvedčený, že ich vhodnosť, obsahovú náplň ako aj použitie je vhodné rozoberať ako na akademickej pôde, tak i v samotných spoločnostiach.

Nasledujúca práca od Ing. Márie Vasiľovej si myslím, že prispieva k objasneniu problematiky vzťahu Marketingu a udržateľného rozvoja.

Citáty

"...tvrdia, že cieľom života je čo najviac získať. Brať, mať. Nemáte, nie ste. Je tu tá prekliata povera, že človek sa rodí bez ničoho a všetko si musí urvať. Lenže ono je to presne naopak. Život je dávanie a od samého začiatku máme všetko, čo potrebujeme." Hubert Selby jr.

Zaujímavé tvrdenie v učebnici dejepisu: "Náklady na vedenie 1. svetovej vojny dosiahli sumu, ktorá, keby sa rozdelila, zabezpečila by každému obyvateľovi planéty bývanie a obživu do konca života."

Stránky

Subscribe to RSS - udržateľný rozvoj

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.