miestne komunity

Ron Finley - Komunitné záhrady v Los Angeles

O tom, že lokálne komunitné záhrady môžu riešiť viacero problémov naraz. Pozrite si na príklade Los Angeles aké môže mať lokálne pestovanie potravín výhody.

Okrem iných vecí komunitné záhrady podporujú potravinovú sebestačnosť, komunitný rozvoj (napr. výpomoc, zníženie kriminality), závislosť od ropy a podobne.

Odporúčam zapojiť sa do komunitných záhrad v Bratislave

Príďte pomôcť s výsadbou stromov na Račianskej ulici v Bratislave!

Pomôžte nám s vysádzaním stromoradia na Račianskej ulici a zapojte sa do projektu Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave.

23. marca prebehne revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici. Pozdĺž ulice bude vysadených 20 stromov. Ak máte chuť zapojiť sa do výsadby, radi vás uvítame v sobotu ráno od 9:00 hod. Stretávame sa v priestore pred železničnou stanicou Bratislava – Predmestie a výsadba prebehne postupne smerom k Račianskemu Mýtu. Nástroje máme pre všetkých zabezpečené, účastníci by si mali pripraviť pracovné oblečenie. Práca bude obnášať kopanie jám pre stromy, ich zasadenie a upratanie miesta výsadby. Na všetkých bude čakať guláš a certifikát, ktorý vám bude pripomínať váš príspevok k skrášleniu Račianskej ulice.

Prispejte aj vy k oživeniu a ozdraveniu Račianskej ulice. Prihláste sa, prosím, prostredníctvom formulára nižšie. Tešíme sa na vašu účasť.

Cieľom projektu nie je len revitalizácia jedného stromoradia. Ak by ste chceli, aby sa revitalizovali stromoradia aj vo vašom okolí, môžete sa do projektu zapojiť a pomôcť ho rozšíriť. V ďalšej fáze sa počíta aj s monitoringom stromoradí so zapojením občanov a občianok a vytvorením efektívneho mechanizmu komunikácie s orgánmi mesta, čo by malo skvalitniť starostlivosť o stromoradia v Bratislave.

Prečítajte si viac o projekte a o tom, prečo stromy patria do mesta

Premietanie a diskusia o zapojení ľudí do rozhodovania a spolupráce namiesto hierarchie

V pondelok 11. marca 2013 o 18:00 sa v Komunitnom centre generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici (prvé poschodie vľavo, číslo dverí 142) uskutoční premietanie filmu Us Now (2009) s diskusiou.

Pozývame na premietanie dokumentu US Now (2009), ktorý na konkrétnych príkladoch ukazuje ako môže masová participácia a kooperácia v horizontálnych sieťových štruktúrach nahradiť a prekonať hierarchické formy organizácie.

Po premietaní bude nasledovať diskusia s členmi Utopia o.z. Gabrielom Lachmanom a Petrom Nedorosčíkom, ktorí sa okrem iného zaoberajú témami ako wikinómia, crowdsourcing alebo masová spolupráca a múdrosť davu nadväzujúcimi na obsah filmu.

Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Kompostovanie v Bratislave

Poďte zdarma kompostovať so svojimi susedmi!

Obyvatelia Bratislavy, ktorí majú záhradku, majú možnosť znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujú do kontajnera. Vďaka mestu Bratislava sa môžu zapojiť do projektu Kompostovanie, získať kvalitné hnojivo a pomôcť prírode. Môžu sa zúčastniť bezplatných školení, získať informačné letáky a za vratnú zálohu si zapožičať brožúry a náradie. Prvé bezplatné školenie (FB event) sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2012 o 17:00 v Komunitnom centre generácií na Karpatskej ulici 2 v budove YMCA.
Viac info: Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Prihláste sa cez krátky webový formulár na stránke Bratislavy - Kompostovanie alebo mailom na kompostovanie (zavináč) udrzatelne.sk.

Komunitné kompostovanie v Bratislave

Kompostovanie (prihlasovací formulár a informácie o projekte i kompostovaní)
Kompostovanie na facebooku

Príďte na protest obyvateľov Podpoľania proti ťažbe zlata kyanidom!

Vo štvrtok 6.12.2012 od 10:00 sa pred sídlom Obvodného banského úradu Banská Bystrica, ul. 9. mája č.2, uskutoční občiansky protest obyvateľov Podpoľania proti rozhodnutiu banského úradu, ktorým určil dobývací priestor Detva aj napriek zamietavým stanoviskám miestnych obyvateľov, samospráv, majiteľov pozemkov a firiem z areálu PPS a proti chystanému zámeru ťažby zlata na Podpoľaní.
Viac informácií nájdete na http://www.podpolanienadzlato.sk/

Pozvánka na verejnú prezentáciu projektov a verejné zvažovanie - Participatívny rozpočet v Bratislave pre rok 2013

logo participatívneho rozpočtu Participatívny rozpočet (PR) v Bratislave pre rok 2013 vyvrcholí verejnou prezentáciou projektov 30. októbra 2012 o 17:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca a verejným zvažovaním 8. novembra 2012 rovnako o 17:00 v Justiho sieni primaciálneho paláca.

Viac info na stránke participatívneho rozpočtu v Bratislave

Zapojte sa do diskusie a rozhodovania o zelených prioritách a projektoch v Bratislave!

Participatívny rozpočet v Bratislave V stredu 10. októbra 2012 o 17:00 v Primaciálnom paláci v zasadačke Mestskej rady (miestnosť číslo 107) uskutoční verené fórum komunity participatívneho rozpočtu Zelené mesto.
Cieľom verejného fóra je zapojiť čo najväčšie množstvo Bratislavčaniek a Bratislavčanov do procesu prípravy participatívneho rozpočtu (PR) na rok 2013 a informovať širokú verejnosť o činnosti participatívnych komunít a priebehu realizácie projektov, ktoré získali prostriedky z PR v pilotnom projekte a v prvom ročníku PR. Výstupom z fóra by mala byť verejná dohoda o prioritách, ktoré majú pri realizácii PR jednotlivé komunity sledovať, zadaniach pre mesto a zbierka nápadov na nové projekty PR. Fórum komunity Zelené mesto je určené všetkým, ktorí chcú, aby sa mestské prostredie nerozvíjalo na úkor prírody, ale stalo jej organickou súčasťou.

Vyhrajte 1000 € alebo 5000 € s projektovým nápadom alebo projektom

Odporúčam dve súťaže na podporu aktívnej občianskej spoločnosti:

Restart Slovensko

Prvá je zameraná na IT a volá sa Restart Slovensko.
ReŠtart ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti príležitosť spojiť sa s IT komunitou a spoločne pretaviť svoje nápady do funkčných webových, mobilných alebo tabletových riešení. Tri najlepšie projekty získajú grant 5 000 euro na svoj rozbeh.

Ako to prebieha?

Do 14.10. môžete nahodiť svoje nápady/projekty na súťažnú platformu, ktorú spravuje Centrum pre filantropiu a TechSoup Global. Najlepších 7 projektov síce vyberie odborná porota, ale aj na základe hlasovania verejnosti. Pre účastníkov súťaže je preto dôležité vedieť svoj projekt dobre odkomunikovať.

9. novembra sa 7 postupujúcich tímov stretne v Žiline na Stanici, aby počas víkendového Hackatonu vytvorili prvé riešenia, ktoré budú na konci novembra prezentovať na Gala podujatí kde sa hlasovaním rozhodne o 3 víťazoch.

Organizátori súťaže okrem dobrých nápadov hľadajú aj dobrovoľníkov z IT, komunikačnej a marketingovej oblasti, ktorí by boli ochotní pomôcť tímom s programovaním a technickou realizáciou.
Viac informácií na stránke Restart Slovensko a na Facebooku.

Lepšie nápady pre fondy EÚ

Druhá - súťaž nápadov pre fondy EÚ je zameraní na nápady na čerpanie fondov EÚ v týchto oblastiach:

  • Udržateľná energia
  • Udržateľná doprava
  • Rozvoj miest a obcí
  • Udržateľná spotreba a odpadové hospodárstvo

Kvalitu projektového nápadu budú hodnotiť odborní hodnotitelia a o poradí projektov rozhodne panel zložený z nezávislých odborníkov, ktorí sa venujú jednotlivým súťažným oblastiam.

Stránky

Subscribe to RSS - miestne komunity

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.