Kompostovanie alebo získajte zo svojho odpadu hnojivo!

Vedeli ste, že človek vyprodukuje priemerne 220-240 kg odpadu ročne? Z toho 20-45% môže tvoriť kompostovateľný odpad.

Prečo kompostovať?
Pretože kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho, vyrobíme si tým kvalitné hnojivo do záhrady a ušetríme peniaze za jeho nákup.

Aké odpady sa dajú kompostovať?
V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade:
Bioodpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina)
Bioodpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, výkaly od drobných hospodárskych zvierat , burina)
Iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky)
Viac informácií v sekcii Časté otázky o kompostovaní

Minulý rok sme postavili kompostovisko. Práve stavám ďalšie. Už sa teším na ďalšie využitie odpadu z domácnosti (šupky, káva, čaje i papierové vreckovky.). Premiešame s trusom od sliepok a za pol roka úplná záhradná parádička...,) Raz si spravím aj vermikompostovisko.

Kompostovanie

brožúra o domácom kompostovaní od Priateľov Zeme - SPZ - veľmi komplexný zdroj.
Komunitné kompostovanie, príručka pre komunitné spoločenstvá
Ako si postaviť kompostovisko a rôzne druhy kompostovísk (po anglicky)
Kompostovanie - príručka o zbere a zhodnocovaní biologických odpadov (brožúra)

Videoklipy o kompostovaní

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Čaj
Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Jablko

Vermikompostovanie

Leták Vermikompostovanie
Vermikompostovanie – dážďovkový kompost pre domácnosť a záhradu (leták)
Jak správně založit vermikompost
Vermikompostovanie - Skúsenosti z Vlachova pri Rožňave
Chovatelia a predajcovia kalifornských dážďoviek a info tu
Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces

súťaž Miss Kompost

Miss Kompost - súťaž o najlepší kompost

Už druhý rok organizujú Priatelia Zeme SPZ súťaž Miss Kompost do ktorej sa môžete zapojiť a prihlásiť zeminu zo svojho kompostéra (aj keď nemá miery 90-60-90 ;) . Viac info po kliknutí na obrázok...

Odpady všeobecne

Koncepcia smerovania k nulovému odpadu - informačný materiál pre samosprávy (brožúra)
ODPADY - príručka o znižovaní vzniku a triedenom zbere komunálnych odpadov (brožúra)
Nespaľujme odpady - separujme a kompostujme (plagát)

Zdroje:
Priatelia Zeme - SPZ
Priatelia Zeme - CEPA
Ekoporadňa Živice - Odpady

Pozrite tiež::

>> Ako znížim množstvo odpadu, ktoré produkujem..
>> Príbeh vecí

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.