Marketing a udržateľný rozvoj

Spoločenská zodpovednosť firiem, udržateľný rozvoj ako aj "zelené nálepky" spoločností sú pojmy, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie. Som presvedčený, že ich vhodnosť, obsahovú náplň ako aj použitie je vhodné rozoberať ako na akademickej pôde, tak i v samotných spoločnostiach.

Nasledujúca práca od Ing. Márie Vasiľovej si myslím, že prispieva k objasneniu problematiky vzťahu Marketingu a udržateľného rozvoja.

Obsah (online dostupného) dokumentu:

1. Marketing a udržateľný rozvoj
1.1. Historické pozadie vzniku zeleného, spoločenského a udržateľného marketing
1.2. Vymedzenie pojmov a prístupov k udržateľnému marketingu
2. Udržateľný marketing v organizácii
2.1. Vplyv udržateľného rozvoja na marketingové prostredie
2.2. Postavenie udržateľného marketingu v organizácii
2.3. Udržateľnosť ako konkurenčná výhoda
2.4. Udržateľnosť ako nástroj na budovanie dôvery a lojality
2.5. Predpoklady úspešnej implementácie udržateľného marketingu v organizácii
2.6. Budúcnosť udržateľného marketingu

Poznamka: kliknutim na tlacitko full zvacsite dokument na celu obrazovku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.