Pridali sme tagy

Na stránku http://udrzatelne.sk/ sme pridali tagy. Môžete si teraz pozrieť príspevky z tém, ktorá Vás zaujímajú. Napríklad minimalizácia odpadu .
Tag cloud nájdete vľavo a príspevky majú svoje tagy (témy, ktoré sa ich týkajú) hneď pod nadpisom a aj pod príspevkom.
Budeme vďační za návrhy, pripomienky a kritiku.
Tím udrzatelne.sk

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.