Ako znížiť množstvo produkovaného odpadu

Keď sa chceme dať na cestu znižovania množstva odpadu, je potrebné, aby sme sa riadili rebríčkom udržateľnej hierarchie:
recyklacia
1. Minimalizuj

2. Opätovne používaj

3. Recykluj a kompostuj

Ako môžeme konkrétne pomôcť
* nekupujme veci, ktoré naozaj nepotrebujeme, i keď reklama nás presvedčuje, že ich musíme mať, radšej uvažujme o tom, koľko z toho zostane odpadu

Citáty

"...tvrdia, že cieľom života je čo najviac získať. Brať, mať. Nemáte, nie ste. Je tu tá prekliata povera, že človek sa rodí bez ničoho a všetko si musí urvať. Lenže ono je to presne naopak. Život je dávanie a od samého začiatku máme všetko, čo potrebujeme." Hubert Selby jr.

Zaujímavé tvrdenie v učebnici dejepisu: "Náklady na vedenie 1. svetovej vojny dosiahli sumu, ktorá, keby sa rozdelila, zabezpečila by každému obyvateľovi planéty bývanie a obživu do konca života."

Ropná škvrna v mexickom zálive

BP shooty
Zdroj: sme.sk

Denne uniká do mora od 1 589 873 do 5 564 555 litrov ropy (denne) na základe údajov (z článku vydaného k 21.6.2010).
Ak sa aj spoločnosti British Petroleum podarí podľa plánu do konca mesiaca zachytávať dvojnásobne viac ako v súčasnosti, stále bude podľa vedeckých odhadov unikať od 0 do viac ako 1,589 milióna litrov ropy denne.

O nás ✉

Projekt udrzatelne.sk má za cieľ informovať ľudí zaujímavým spôsobom o problémoch týkajúcich sa ohrozenia prírody, nezdravých javov v spoločnosti i hospodárstve ako jej časti.
Chceli by sme napomôcť k budovaniu aktívnej kritickej občianskej spoločnosti s dôrazom na ľudí, ich práva a povinnosti ako aj na prírodu a jej význam pre ľudský život našej i budúcich generácií.
Chceme to robiť zábavnou formou, pretože si myslíme, že humorom sa môže človek naučiť oveľa viac. I keď musím pripomenúť, že pri viacerých príspevkoch nám nie je veľmi do smiechu.

Stránky

Subscribe to Udržateľne  RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.