Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou

Odporúčam dobre čitateľný a veľmi komplexný zdroj informácií o obnoviteľných zdrojoch energie. Publikáciu si môžete aj v tlačenej forme prevziať bezplatne. Viac informácií nižšie.

Zdroj: oikos online knižnica

Ako môže jednotlivec alebo štát reálne znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie? A ak by to urobili všetci ľudia a krajiny na svete, budú stačiť dostupné obnoviteľné zdroje energie na pokrytie ich spotreby? Toto sú dve základné otázky, ktoré si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou. Prvé tlačené vydanie slovenského prekladu tejto publikácie je k dispozícii v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.
Viac informácií a možnosť bezplatného prevzatia publikácie v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre

Pozrite aj

Energoportál - portál o energetike pre samosprávy

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.