Podpíšte otvorený list Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE

Ide najmä o to, aby došlo k:

* zjednodušeniu a sprehľadneniu energetickej regulácie a zníženiu administratívneho zaťaženia,
* zvýšeniu transparentnosti cenovej regulácie a prístupu verejnosti k informáciám,
* zrušeniu poplatku za prístup do distribučnej sústavy (tzv. g-komponent) v súlade s rozhodnutím ústavného súdu v tejto veci,
* zrušeniu neprimeranej sankcie vo forme straty práva na podporu v dôsledku nesplnenia pochybnej oznamovacej povinnosti a súčasnému vyplateniu podpory viac ako 1300 poškodeným výrobcom elektriny, ktorým bola takáto podpora protiprávne odňatá v rokoch 2015 až 2017,
* zrušeniu viac ako 3 roky trvajúcemu stop-stavu, v dôsledku ktorého nie sú do distribučnej sústavy pripájané žiadne nové zdroje nad 10 kW.

Viac informácií a podpísať môžete tu: Otvorený list podnikateľov v energetike k vymenovaniu nového predsedu ÚRSO

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.