Príďte na premietania a krátke info o možnostiach zapojenia sa

transition 2

V priebehu roka autori tohto dokumentu zhromažďovali príbehy obyčajných ľudí z celého sveta , ktorí robia neobyčajné veci. Dozvieme sa v ňom o mestečkách, ktoré tlačia vlastné peniaze, pestujú vlastné potraviny, budujú si vlastné elektrárničky...
Hnutie Premena (Transition Mouvement) predstavuje spoločenský experiment, ktorý v neistých časoch prichádza s konkrétnymi riešeniami a optimizmom.
Vo svete rastúcej neistoty je tu príbeh o nádeji, vynaliezavosti a súdržnosti ľudí.
Premietanie bude 23.10. na Ekonomickej univerzite v Bratislave (nielen pre jej študentov/tky) v miestnosti D111 od 18:00.
O 19:05 budeme pokračovať pred
náškou a diskusiou na tému - Zelené komunity - Možnosti aktívneho zapojenia sa v meste, krajine i medzinárodne, v spolupráci s Jurajom z Priateľov Zeme-CEPA (ex-oikosák).

Príďte sa inšpirovať!

Pozvánka na Facebooku

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.