Premietanie a diskusia o zapojení ľudí do rozhodovania a spolupráce namiesto hierarchie

V pondelok 11. marca 2013 o 18:00 sa v Komunitnom centre generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici (prvé poschodie vľavo, číslo dverí 142) uskutoční premietanie filmu Us Now (2009) s diskusiou.

Pozývame na premietanie dokumentu US Now (2009), ktorý na konkrétnych príkladoch ukazuje ako môže masová participácia a kooperácia v horizontálnych sieťových štruktúrach nahradiť a prekonať hierarchické formy organizácie.

Po premietaní bude nasledovať diskusia s členmi Utopia o.z. Gabrielom Lachmanom a Petrom Nedorosčíkom, ktorí sa okrem iného zaoberajú témami ako wikinómia, crowdsourcing alebo masová spolupráca a múdrosť davu nadväzujúcimi na obsah filmu.

Tešíme sa na vašu účasť.

Zdroj: Komunitné centrum generácií (YMCA)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.