Súťaž o najlepšiu esej na tému: udržateľný spôsob života

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR organizuje, pri príležitosti 10. výročia vzniku Európskeho dohovoru o krajine, súťaž o najlepšiu esej na tému: udržateľný spôsob života.
Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl.

Tematické zameranie 9. ročníka: problematika ochrany hodnôt kultúrnej krajiny a udržateľného spôsobu nášho života v nej s dôrazom na desaťročie, ktoré práve uplynulo od vzniku Európskeho dohovoru o krajine.

Víťazné eseje budú finančne ocenené a v prípade súhlasu ich autorov publikované.

Ak máte záujem sa zúčastniť súťaže, tak viac informácií získate z Dokumentu Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Dokument s úryvkami minuloročných víťazných prác

Eseje treba poslať: geogmesz@savba.sk, rec@changenet.sk do 31.7.2010.
Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: október 2010
Zdroj: Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.