Vyhrajte 1000 € alebo 5000 € s projektovým nápadom alebo projektom

Odporúčam dve súťaže na podporu aktívnej občianskej spoločnosti:

Restart Slovensko

Prvá je zameraná na IT a volá sa Restart Slovensko.
ReŠtart ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti príležitosť spojiť sa s IT komunitou a spoločne pretaviť svoje nápady do funkčných webových, mobilných alebo tabletových riešení. Tri najlepšie projekty získajú grant 5 000 euro na svoj rozbeh.

Ako to prebieha?

Do 14.10. môžete nahodiť svoje nápady/projekty na súťažnú platformu, ktorú spravuje Centrum pre filantropiu a TechSoup Global. Najlepších 7 projektov síce vyberie odborná porota, ale aj na základe hlasovania verejnosti. Pre účastníkov súťaže je preto dôležité vedieť svoj projekt dobre odkomunikovať.

9. novembra sa 7 postupujúcich tímov stretne v Žiline na Stanici, aby počas víkendového Hackatonu vytvorili prvé riešenia, ktoré budú na konci novembra prezentovať na Gala podujatí kde sa hlasovaním rozhodne o 3 víťazoch.

Organizátori súťaže okrem dobrých nápadov hľadajú aj dobrovoľníkov z IT, komunikačnej a marketingovej oblasti, ktorí by boli ochotní pomôcť tímom s programovaním a technickou realizáciou.
Viac informácií na stránke Restart Slovensko a na Facebooku.

Lepšie nápady pre fondy EÚ

Druhá - súťaž nápadov pre fondy EÚ je zameraní na nápady na čerpanie fondov EÚ v týchto oblastiach:

  • Udržateľná energia
  • Udržateľná doprava
  • Rozvoj miest a obcí
  • Udržateľná spotreba a odpadové hospodárstvo

Kvalitu projektového nápadu budú hodnotiť odborní hodnotitelia a o poradí projektov rozhodne panel zložený z nezávislých odborníkov, ktorí sa venujú jednotlivým súťažným oblastiam.

Pri hodnotení projektových nápadov budú prihliadať na ich ucelenosť, inovatívnosť a realistickosť. Veľkú úlohu bude v hodnotení zohrávať, či nápady napĺňajú štyri priority súťaže:

  • Verejná prospešnosť
  • Zapojenie občanov do rozhodovania a rozvoj komunity
  • Príspevok k miestnemu rozvoju
  • Príspevok k udržateľnému rozvoju

Traja víťazi získajú po 1000 € a možnosť prezentovať nápady v Bruseli na spoločnom podujatí. Aj tí, ktorí nezískajú cenu, však môžu profitovať z nových kontaktov s aktívnymi ľuďmi v iných regiónoch a s odborníkmi na fondy EÚ a získať nové vedomosti a skúsenosti.
Na zaradenie do súťaže stačí vyplniť online formulár do 9.11.2012.

Banner-SK-575x100-01.jpg

Viac informácií

Podmienky súťaže - Lepšie nápady pre fondy EÚ
Občiansky sprievodca rozpočtom EÚ
Priatelia Zeme - CEPA @web :: @Facebook
CEE Bankwatch network
Eufondy.org - sprievodca Eurofondami

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.