rast vs. neRast

Pilotný regionálny biomasový projekt - Bioenergia Bystricko

biomasovy projekt Alternatívou z hľadiska energetiky ako aj komunitného prístupu je Pilotný regionálny biomasový projekt na Poľane, kde:
* obce namiesto súperenia o Eurofondy vytvorili Združenie obcí Bioenergia Bystricko (komunitný prístup k projektu)
* namiesto kupovania energie od súkromného dodávateľa ju kupujú od združenia, ktoré majú pod kontrolou (platia akoby sami sebe)
* na vykurovanie využívajú odpad z miestnych píl a obecných lesných podnikov (nedochádza k zvýšeniu výrubu ani dovozu z veľkých holorubov)
* za peniaze z fondov EÚ zrekonštruovali kotolne v školách a iných obecných budovách
* obce tak šetria peniaze, ktoré sa točia v regióne. (podpora zamestnanosti a rozvoj regiónu)
* výmenou uhlia za štiepku prišlo k zníženiu znečistenia ovzdušia i emisií CO2 (zmierňovanie následkov klimatickej zmeny)
* CELKOVO: samosprávy ušetria 67% energetických nákladov, cena energie sa znížila o viac ako 25%, predpokladá sa zníženie emisií skleníkových plynov o 2,643 ton ročne a tuhých častíc o 52 ton ročne. Bolo vytvorených niekoľko nových pracovných miest.

V roku 2005 založilo niekoľko obcí koordinovaných Priateľmi Zeme-CEPA združenie obcí “Bioenergia Bystricko”. Hlavnou myšlienkou za založením združenia je snaha, aby boli obce sebestačné vo výrobe energie a to využívaním miestneho drevného odpadu na vykurovanie obecných priestorov. V roku 2008 podalo združenie projekt z prostriedkov operačného programu Životné prostredie, ktorý je podporovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj na výstavbu štyroch skladov na distribúciu štiepky a na rekonštrukciu 15 kotolní, z ktorých by sa vykurovalo 43 renovovaných budov v 8 obciach.

Prečo žiť bez (alebo s nízkym) hospodárskym rastom

V tomto krátko videu Charles Eisenstein hovorí o tom ako počas hospodárskej krízy dochádza k nízkemu hospodárskemu rastu. Ako chodil po Európe a sledoval ako sa dostať z chudoby.
Pekná inšpirácia pre ľudí k zamysleniu sa nad tým, či na meranie nášho rozvoja nám stačí len hrubý domáci produkt (HDP).

Zdroj: http://sustainableman.org
Viac informácií:
https://www.facebook.com/extraenvironmentalist a http://www.extraenvironmentalist.com/

Ilona Švihliková: O raste a neRaste

Počul som pekný výrok, že ak chcete vedieť čo bude v SR za niekoľko rokov, pozrite sa do ČR. Nie vždy to platí, ale rozhodne odporúčam rozhovor s českou ekonómkou Ilonou Švihlíkovou z Alternatívy zdola.

Zaujalo ma najmä, že odporúča potravinovú a energetickú sebestačnosť spolu s dôrazom na kvalitné zhodnotenie odpadu.

Politika plánovaného zastarávania a jej dopad na životné prostredie

Pozrite si dokument o tom ako zakomponovali tzv. kurv*tka, aby predávali viac a zabezpečili tak zisky i pracovné miesta bez ohľadu na zdroje a odpad. Celkom zábavná bola oslava 100 rokov svietiacej žiarovky (vyrobenej okolo roku 1900). Menej už pohľad na haldy odpadu v Ghane.

Politika planovaneho zastaravania elektroniky a dopad na ekológiu from sadimirko on Vimeo.

K problematike hospodárskeho rastu len pre samotný rast (filozofii podobnej rakovinovej bunke) odporúčam:

Pozvánka na semináre o udržateľnom neRaste

Seminář: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Zveme vás 30. ledna 2013 na jednodenní diskusní seminář se Saamahem Abdallahem z britského think tanku New Economics Foundation (NEF).

Miesto konania: Ekocentrum Sluňákov, Olomouc
Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006. Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index - index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

Viac informácií a registrácia na Seminář: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Seminář: Otevřený prostor 2013: Růst či nerůst?

Zveme vás na seminář o souvislostech ekonomického růstu. Co je vlastně ekonomický růst? Je či není růst nutný pro prosperitu a je jeho alternativou krach ekonomiky? Co je „udržitelný nerůst“ a kdo, kde a jak o něj usiluje? Jak jej realizovat v praxi? Jak růst či nerůst souvisí se zaměstnaností, s energetikou, s rozvojem třetího světa, s lokalizací ekonomiky, se sociálním podnikáním a družstevnictvím? Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte).

Pozrite si zborníky z minuloročných seminárov Otevřený prostor

Prečo nám môže starajúce sa hospodárstvo (caring economy) skvalitniť život

Vedeli ste, že ukazovateľ postavenia žien v spoločnosti napovedá viac aj o ekonomickej situácii ako indikátor HDP?
Ak nie, pozrite si prednášku Riane Eisler o tom ako starajúce sa hospodárstvo (caring economy) podporuje kvalitný rozvoj osobností, ekonomicky škaredo povedané silný ľudský kapitál.

Prečo rast HDP nie je dobrým cieľom?

Najväčším nedostatkom ľudstva je neschopnosť pochopiť exponenciálnu funkciu.
Albert Bartlett v prednáške o pochopení rastu

Meranie hospodárskeho rastu indikátorom HDP nie je dostatočne smerodajné pre spoločnosť, lebo často ignoruje environmentálne a sociálne dopady. Dochádza napríklad k privatizácii ziskov a socializácii strát.

K problematike hospodárskeho rastu len pre samotný rast (filozofii podobnej rakovinovej bunke) odporúčam:

Subscribe to RSS - rast vs. neRast

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.