ekologická kríza

Vedci varujú: Prekročili sme štyri z deviatich hraníc planéty

planetary boundaries 2.0

Podľa aktualizovaného výskumu časopisu Science, sme prekročili štyri z deviatich hraníc planéty (planetary boundaries): klimatická zmena, strata biosférickej integrity, zmena územného systému a zmenené biogeochemické cykly (fosfor a dusík). Zdroj: Steffen et al, 16 Január 2015, Science.
Zdroj: Planetary Boundaries 2.0 – new and improved

Ako prekonať rozpočtovú, sociálnu i ekologickú krízu nielen v USA

Analýza Inštitútu politických štúdií sa síce zameriava na riešenie deficitu v Spojených štátoch, ale ponúka návrhy využiteľné aj u nás. Predpokladá to však zásadnú zmenu prístupu....
...

1. Zdaňme Wall Street: 150 miliard dolarů ročně. Drobná daň z transakcí akcí a derivátů, k níž se kloní řada evropských zemí, by odradilo Wall Street od spekulací, vyplnilo by mezeru, které zeje v rozpočtu po Bushově snižovaní daní, a ještě by zůstala spousta prostředků na financování státních programů. Za tuto daň vede boj odborový svaz zdravotních sester a má v něm mnoho spojenců.

Subscribe to RSS - ekologická kríza

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.