Zdieľaná spotreba a jej sieťový charakter

Prednáška TED Sydney o tom ako sa mení charakter spotreby na sieťový.

Prednáška z TED Sydney o tom, že nepotrebujeme vlastniť veci, ale napĺňať naše potreby. O tom ako sa z hyperkonzumentov 20. storočia stávame spolu-spotrebitelia zdieľajúci veci pre vyšší osoh nás všetkých. To následne vedie k šetreniu zdrojov i našich peňazí. Ochranným mechanizmom sú sociálne siete a špeciálne nastavené hodnotenia na weboch.
Pripomenulo mi to knihu Prírodný kapitalizmus, v ktorej jej autori píšu o hospodárstve založenom na službách a redukcii toku materiálov.

Odkazy:
http://www.collaborativeconsumption.com/

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.