PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

štvrtok, 23 december 2021 14:30

Odporúčania pre Bratislavu 2030

Priatelia Zeme-CEPA spolupracujú na dekarbonizácii teplárenstva v okrese Prievidza a podporujú budovanie regionálnych kapacít pre dekarbonizáciu Slovenska. Skúsenosti z týchto oblastí veľmi radi poskytneme aj Bratislave.

V rámci pripomienkovania materiálov BRATISLAVA 2030 sa zameriavame na teplárenstvo a energetiku, konkrétne odporúčame:

  1. Naplánovať dekarbonizáciu systémov centrálneho zásobovania teplom (SCZT) s ohľadom na cieľ uhlíkovej neutrality SR do 2050;
    • Analyzovať potenciál využitia nízkopotenciálneho tepla rieky Dunaj a iných dostupných zdrojov takéhoto tepla (napr. ČOV) prostredníctvom tepelných čerpadiel (TČ)
    • Analyzovať potenciál zníženia teploty vody v sústave SCZT
  2. Oddeliť teplárenstvo a energetické zhodnocovanie odpadov;
  3. Pripravovať útlm využívania zemného plynu na území, ideálne do roku 2035;
  4. Inšpirovať sa Viedňou a Prahou pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

 Prečítajte si celý materiál: Odporúčania pre Bratislavu 2030

Zverejnené v Aktuality

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search