PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Kontaktujte nás

Priatelia Zeme-CEPA / CEE Bankwatch Network
Pinotová 14,
83102 Bratislava
E-mail: melichar@priateliazeme.sk
Tel.: 0902 264 332

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search