PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

Bratislava, 1. jún 2023. Aj napriek predvolebnému obdobiu čaká úradnícku vládu niekoľko úloh, ktoré sa týkajú opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny. Klimatická koalícia vyzýva vládu, aby využila svoj dočasný mandát na politiky, ktoré podporujú akceleráciu obnoviteľných zdrojov, podporia obnovu budov a bezemisné formy dopravy. V nasledujúcich mesiacoch totiž prebiehajú procesy, ktoré môžu významne znížiť našu závislosť od fosílnych palív a posilniť odolnosť krajiny aj jej obyvateľov.
piatok, 02 jún 2023 05:40
Vec: Zapojenie do aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030  Žiadame o: zapojenie do aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 (ďalej len NECP), napríklad prostredníctvom účasti na činnosti pracovnej skupiny, ktorá je podľa našich informácií za týmto účelom zriadená; poskytnutie návrhu aktualizácie NECP, ktorý majú členské štáty zaslať Európskej komisii do 30.6.2023; poskytnutie informácie o postupe v súvislosti s aktualizáciou Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 (ďalej len NECP) - ktoré konkrétne kroky a aký časový harmonogram predpokladáte; zapracovanie našich návrhov konkretizovaných v tomto dokumente, respektíve žiadame o poskytnutie informácie,…
streda, 17 máj 2023 11:27
BRATISLAVA, 31.marec 2023. Financie z Plánu obnovy a kapitoly RePowerEU na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie by mohli pomôcť aj organizáciám v sociálnej oblasti a samosprávam. Tie zápasia s vysokými cenami energie. Momentálne môžu dotácie z Plánu obnovy na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie získať len súkromné spoločnosti. V pripomienkach k návrhu kapitoly RePower EU to žiadajú mimovládne organizácie, ale aj samosprávy.  
pondelok, 03 apríl 2023 11:01
Žiadame, aby z Plánu obnovy a odolnosti, vrátane RePowerEU, boli financované obnoviteľné zdroje pre firmy zo zvýhodnených úverov a pre samosprávy a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti bola grantová podpora. Zhrnutie Ministerstvo hospodárstva schválilo granty z Komponentu 1 Plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške viac ako 20 miliónov € pre 58 firiem.  Až polovica z týchto prijímateľov grantov, číslom 29, by si to mohla zaplatiť len zo svojho zisku za jeden rok (2021). Návratnosť fotovoltiky je aktuálne aj nižšia ako 7 rokov a životnosť je aj viac ako 20 rokov. Ide teda o ideálne opatrenie na zvýhodnené úvery z RePowerEU. Európska únia…
štvrtok, 23 marec 2023 11:07
Prečítajte si Odporúčania Priateľov Zeme-CEPA, Klimatickej koalície a Cyklokoalície k návrhu RePowerEU kapitoly.
utorok, 07 marec 2023 09:19
Čo je to energetické spoločenstvo? Čo by malo riešiť? Odpovede na tieto a ďalšie otáykz nájdete v krátkom zhrnutí: Energetické spoločenstvá, február 2023 Prečítajte si aj odporúčací materiál: Ako zvýhodniť zdieľanie elektrickej energie v rámci energetického spoločenstva / komunity?
pondelok, 20 február 2023 11:18
Bratislava. 9. február 2023. Mimovládne organizácie dnes zverejnili hromadnú pripomienku k návrhu klimatického zákona, ktorú môžu ľudia podporiť svojím podpisom. Podporia tak silný klimatický zákon s množstvom nástrojov na ochranu klímy a úsporu peňazí. Podľa organizácií je dôležité, aby sa súčasný návrh zákona a jeho kľúčové mechanizmy neoslabili.
štvrtok, 09 február 2023 10:19
Strana 1 z 5

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search