PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

Európska únia od roku 2019  prijíma legislatívu (Európska zelená dohoda, REPowerEU, Fit for 55), ktorou sa zaväzuje  pristupovať k životnému prostrediu, klimatickým otázkam a energetickým úsporám tak, aby stratégia hospodárskeho rastu nebola viazaná na vyčerpávanie zdrojov, ale ich efektívne využívanie s cieľom do roku 2050 dosiahnuť nulový stav čistých emisií skleníkových plynov. Súčasťou legislatívy  „Fit for 55“, v ktorej sa približuje EÚ vyššie uvedenému cieľu tým, že definuje úsilie dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030, a to  prostredníctvom ďalšieho zníženia emisií v oblasti budov a dopravy, investovaním do obnoviteľných zdrojov energie, obnovy budov a udržateľnej dopravy.…
streda, 17 júl 2024 12:43
Slovensko mešká s aktualizáciou kľúčového Národného energetického a klimatického plánu. Namiesto toho predstavitelia slovenskej vlády oznamujú jeden nezmyselný megalomanský projekt za druhým. Podľa Klimatickej koalície je užitočnosť projektov ako sú vodné nádrže, kontroverzné plány na zachytávanie uhlíka, podpora fosílneho plynu, vodíka, či ďalšia jadrová elektráreň, diskutabilná. Chýba im dôsledné vyčíslenie prínosov a nákladov, vrátane uváženia a plánovania toho, čo je najlepšie pre Slovensko. Teda presne to, čo má popísať energeticko klimatický plán. V neposlednom rade je Slovensko podľa Európskej centrálnej banky najhoršie pripravenou krajinou eurozóny na najdôležitejšie hrozby najbližších desaťročí.
pondelok, 01 júl 2024 06:31
Bratislava, 17. júna 2024 - Slovensko už pol roka čaká na schválenie miliardy eur v štvrtej platbe Plánu obnovy a odolnosti. Klimatická koalícia vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby začal skutočne pracovať na jeho plnení. Envirorezort bol vo februárovom aj májovom vládnom hodnotení tohto mechanizmu najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Vláda by mala urýchlene pristúpiť k náprave a to najmä v pokračovaní reforiem, prepracovania kontroverzných zákonov a hľadania ciest na odstránenie prekážok v plnení cieľov. Ak bude ministerstvo pokračovať ako doteraz, Slovensko môže prísť o viac ako 3 miliardy eur.
pondelok, 17 jún 2024 06:05
Ministerstvo životného prostredia chce zmeniť spôsob rozdeľovania financií z Environmentálneho fondu. Po novom síce skončí viac prostriedkov z predaja emisií vo fonde ale rozhodovať o stovkách miliónov eur má sám minister. Klimatická koalícia, Priatelia Zeme - CEPA a VIA IURIS začali zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej navrhujú zachovať princíp percentuálneho rozdelenia financií, o ktorých sa rozhoduje transparentne a nie politicky.
piatok, 17 máj 2024 07:05
Reakcia na komunikáciu Ministerstva životného prostredia ohľadom vymenovania nového riaditeľa Envirofondu. Bratislava, 13. marca 2024 - Klimatická koalícia vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby prestal vytvárať falošných nepriateľov z ochranárov a radšej začal pracovať na Pláne obnovy a odolnosti. Envirorezort je aktuálne v plnení tohto mechanizmu najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Vláda by mala urýchlene pristúpiť k náprave a to najmä v podobe pokračovania reforiem a hľadania ciest na odstránenie prekážok v plnení cieľov. Neodborným prístupom by mohlo Slovensko prísť o viac ako 3 miliardy eur[1].
streda, 13 marec 2024 13:22
Materiál vznikol za účelom vytvorenia podnetov do diskusie o možných prístupoch a riešeniach k zlepšeniu energetickej hospodárnosti obývaných objektov v marginalizovaných rómskych osídleniach (najmä v segregovaných) na jeseň 2023. Jeho účelom je stručne načrtnúť súčasnú situáciu v tejto špecifickej skupine (avšak bez ambície vyčerpávajúco a komplexne zhodnotiť celkovú situáciu na Slovensku), identifikovať základné problémy infraštruktúry na bývanie v takýchto osídleniach (najmä technické a energetické) a predstaviť potenciálne opatrenia.
piatok, 29 december 2023 09:40
Štúdia poskytuje technicko-ekonomické posúdenie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody v rámci projektu Prestupné bývanie – Luník IX. V štúdii sú detailnejšie rozobraté štyri varianty riešenia: Variant 1 – kachľová pec, elektrické vykurovacie káble, elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody. Variant 2 – individuálne tepelné čerpadlá so zásobníkom na teplú vodu v každej bytovej jednotke. Variant 3 – ústredné tepelné čerpadlo pre bytový dom. Variant 4 – ústredná kotolňa s kotlami na pelety pre bytový dom.
štvrtok, 21 december 2023 15:16
Strana 1 z 6

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search