DOBRE INFORMOVANÝ A MOTIVOVANÝ SPOTREBITEĽ JE KĽÚČOM K UDRŽATEĽNEJ ENERGETIKE

Na jeseň roka 2016 predstavila Európska komisia veľký legislatívny balíček v energetike sprevádzaný mottom Fair deal for consumers. Spotrebiteľ nemá byť len pasívnym konzumentom energií, ktorému stačí tvár politika oznamujúceho zanedbateľný nárast cien a vyúčtovacia faktúra raz ročne. Má právo detailne poznať charakteristiky svojej spotreby, aby mohol aj sám meniť svoje spotrebiteľské správanie. Má právo pokrývať časť svojej spotreby vlastnými obnoviteľnými zdrojmi (prosumer) a združovať sa na tieto účely do energetických komunít. Zdieľaná ekonomika má budúcnosť, v ktorej bude priestor nielen pre biznis a zisk, ale aj pre napĺňanie vyšších hodnôt. Integráciu, sociálnu inklúziu, environmentálnu a energetickú udržateľnosť. Záujmy mocných a bohatých hráčov v energetike sú druhoradé, prednosť musí dostať planéta a ľudstvo. Kľúčom je informovaný spotrebiteľ a miera jeho motivácie.

Aká je slovenská prax? Namiesto hľadania vhodných nástrojov (finančných aj nefinančných) ako motivovať spotrebiteľov k dosahovaniu vyšších úspor energie, len mechanicky prepisujeme smernice únie do našich právnych predpisov. Navonok deklarujeme úprimnú snahu prispieť k veci, ale v skutočnosti často robíme presný opak. Aby bohatí boli ešte bohatší. Napríklad drobnou a nenápadnou zmenou legislatívy, ktorou sa z motivácie šetriť razom stáva prázdna fráza. Svoje vie odídený Jozef Holjenčík, ktorému „zlomil krk“ fígeľ s poplatkami za ističe. Veď ukážte na spotrebiteľa, ktorý bude šetriť energiou, keď má zaplatiť rovnako veľa ako keď nešetrí. Ale nestačilo. Návrat vyšších platieb za ističe je na stole opäť, v rámci práve prebiehajúcej novelizácie vyhlášky regulačného úradu. Potichu, ale efektívne.

Dnes je už každému jasné, že výroba elektriny z uhlia je nákladná záležitosť, ktorá sa prejavuje na zhoršenom zdraví obyvateľov Hornej Nitry a zhumpľovanom životnom prostredí. Trvalo roky, kým si spotrebiteľ uvedomil, že prispievať na toto z vlastných je choré. Kľúčom boli opäť informácie a motivácia, že keď sa to konečne skončí, klesne aj cena elektriny.

Veľkou výzvou pre Slovensko je preto informovaný a motivovaný spotrebiteľ. Lepší prístup k údajom o spotrebe je len jednou stranou mince. Tá druhá musí viesť k odkrytiu všetkých dobre ukrytých schém, ktoré slúžia na betónovanie starých zvyklostí na úkor spotrebiteľov.

Peter Ďuriš
predseda Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát (EICP)

Európsky inštitút na ochranu spotrebiteľa a právny štát (EICP) je mimovládnou organizáciou zaoberajúcou sa ochranou kolektívnych práv spotrebiteľov v zmysle smernice 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Na jeseň 2016 inicioval konanie Európskej komisie o nedovolenej štátnej pomoci Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., ktorého výsledkom sú aktivity smerujúce k útlmu výroby elektriny z domáceho uhlia do konca roka 2023.

Témy: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.