Sekvoja kalifornská

Zhruba 1500 rokov stará a 91 metrov vysoká sekvoja (fotka nižšie je mozaikou 84 obrázkov) v lesoch Redwoods...

Sekvoja kalifornska v lesoch Redwoods

Z pôvodných lesov prežil len zlomok, za posledných sto rokov bola vyťažená väčšina stromov starých až 2000 rokov. Drevo sekvojí je vďaka vysokému obsahu polyfenolov odolné voči škodcom, drevokazným hubám a vďaka nízkemu obsahu živice u starších stromov aj voči lesným požiarom. Plus schopnosť regenerácie starých kmeňov.. Tieto super vlastnosti však privolali skazu - bezohľadnú ťažbu metódou holorubov.

Veľmi obsiahly článok zaoberajúci sa udržateľným využívaním / ťažbou; akýsi záver bol, že drevárske firmy si uvedomili, že musia investovať do obnovy lesa, najkvalitnejšie drevo získajú selektívnou ťažbou starých stromov a les musia vidieť ako komplexný ekosystém, nie iba ako zdroj krátkodobého zisku...

Zdroje: kyberia.sk
a National Geographic - Redwoods

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.