PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Slovensko mešká s aktualizáciou kľúčového Národného energetického a klimatického plánu. Namiesto toho predstavitelia slovenskej vlády oznamujú jeden nezmyselný megalomanský projekt za druhým. Podľa Klimatickej koalície je užitočnosť projektov ako sú vodné nádrže, kontroverzné plány na zachytávanie uhlíka, podpora fosílneho plynu, vodíka, či ďalšia jadrová elektráreň, diskutabilná. Chýba im dôsledné vyčíslenie prínosov a nákladov, vrátane uváženia a plánovania toho, čo je najlepšie pre Slovensko. Teda presne to, čo má popísať energeticko klimatický plán. V neposlednom rade je Slovensko podľa Európskej centrálnej banky najhoršie pripravenou krajinou eurozóny na najdôležitejšie hrozby najbližších desaťročí.

Zverejnené v Aktuality

Štúdia poskytuje technicko-ekonomické posúdenie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody v rámci projektu Prestupné bývanie – Luník IX.

V štúdii sú detailnejšie rozobraté štyri varianty riešenia:

  • Variant 1 – kachľová pec, elektrické vykurovacie káble, elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody.
  • Variant 2 – individuálne tepelné čerpadlá so zásobníkom na teplú vodu v každej bytovej jednotke.
  • Variant 3 – ústredné tepelné čerpadlo pre bytový dom.
  • Variant 4 – ústredná kotolňa s kotlami na pelety pre bytový dom.
Zverejnené v Aktuality

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search