PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Systém riadenia EŠIF v pripomienkovom konaní

štvrtok, 18 september 2014 08:55

Portál právnych predpisov zverejnil na svojej stránke informáciu o pripomienkovom konaní Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020. Pripomienkové konanie je otvorené do 25.9. 2014. Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje 22.9. o 10 hodine koordinačné stretnutie MVO, na ktorých bude zbierať podnety a pripomienky od MVO. Ak máte nejaké pripomienky, ktoré by ste chceli predložiť, dajte nám vedieť, prípadne sa ozvite priamo na Úrade splnomocnenca.  

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search