PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Akreditácia MNO

pondelok, 06 október 2014 13:29

Organizácia PDCS organizuje sériu pracovných stretnutí so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie transparentnosti a dôveryhodnosti neziskového sektora, a tým aj zlepšenie spolupráce s verejnou správou a prístupu MNO k verejným zdrojom.

V máji 2014 sa konala fókusová skupina, ktorej cieľom bolo identifikovať prekážky vyplývajúce zo súčasného mechanizmu prerozdeľovania verejných zdrojov a formulovanie možností ich odstránenia. Práve prebiehajúce pracovné stretnutia sú zamerané na pilotné overenie návrhu modelu akreditácie, resp, podkladu pre obsahové nastavenie informačného systému, ktorý bol doteraz vytvorený.  

Prvá časť workshopu bude venovaná prezentácii navrhovaného modelu so zdôvodnením tejto predbežnej voľby. Druhá časť stretnutia bude venovaná získaniu spätnej väzby od MNO preskúmaním pozitív a negatív funkčnosti i administratívnej realizovateľnosti predbežne zvoleného modelu. Popri zástupcoch MNO, sa workshopu zúčastnia aj zástupcovia verejnej správy (poskytovateľov), aby bolo pilotné posúdenie návrhu už v tejto fáze čo najviac komplexné.

Pracovné stretnutia sa budú konať 6.10. 2014 v Banskej Bystrici, 9.10. v Košiciach a 14. a 15. 10. v Bratislave. V prípade záujmu o účasť sa obracajte priamo na PDCS na adrese adelazavinacpdcs.sk.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search