PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva

pondelok, 20 júl 2020 09:41

Tlačová správa, 20.7.2020

Environmentálne organizácie a iniciatívy[1] vypracovali ďalší z návrhov[2] na zelený reštart, konkrétne v téme reformy odpadového hospodárstva a prechodu k obehovému hospodárstvu. Návrhy na riešenia dnes poslali ministrom životného prostredia, hospodárstva a financií ako príklady, ako sa dá podporiť zelený reštart a zároveň napomôcť obnove krajiny po koronakríze.

 Podľa organizácií opatrenia z prvých bodov záväznej hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadov, prípravu na opätovné používanie, recykláciu) vytvárajú viac pracovných miest a lepšie šetria peniaze obciam a zdroje budúcim generáciám, ako spaľovanie/energetické zhodnocovanie či skládkovanie odpadov.

Najlepší je ten odpad, ktorý nikdy nevznikne. A ten, ktorý vznikne je dôležité premeniť na zdroj surovín,” povedala Ivana Maleš z INCIEN.

Organizácie upozorňujú, že súčasné nastavenie nakladania s odpadmi nie je dostatočné a vyžaduje si systémové zmeny, ktoré pomôžu šetriť prírodné zdroje, financie občanov a zdravie.

Je našou povinnosťou urobiť také systémové kroky, ktoré budú predchádzať vzniku odpadov a ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí. Súčasný systém odpadového hospodárstva nedosiahol očakávané výsledky a nenaplnil ciele, ktoré musíme dosiahnuť, preto v ňom treba urobiť radikálne zmeny,” dopĺňa Branislav Moňok z Priateľov Zeme-SPZ.

Jedným z problémov, ktoré organizácie vidia je aj uvažovanie na prechod zo spaľovania uhlia na spaľovanie odpadu. „Prechod z uhlia na spaľovanie odpadu má porovnateľné emisie, nerieši klimatické, energetické ani odpadové ciele. Vytvára tiež menej pracovných miest, ako predchádzanie vzniku odpadov, opätovné použitie a recyklácia,“ uzatvára Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA.

Hlavné opatrenia v odpadovom hospodárstve, ktoré organizácie žiadajú:

  • prednostne podporovať zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorý tvorí až 45 % váhy komunálnych odpadov a aplikáciu organický hnojív v poľnohospodárstve;
  • Prednostne podporovať a realizovať aktivity na predchádzanie vzniku odpadov, ako aj triedený zber a recykláciu
  • Podporovať uzatváranie materiálových tokov odpadov podporou miestnych spracovateľov materiálov a recyklátorov;
  • výrazné zvýšenie poplatkov za skládkovanie, tak aby sa ostatné alternatívy spracovania odpadov stali konkurencieschopnými;
  • Zaviesť množstvový zber komunálneho odpadu - spravodlivý systém poplatkov;
  • Vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak, aby generoval dostatok finančných zdrojov na zabezpečenie prevádzky a rozvoja infraštruktúry;
  • podpora tvorby systému služieb zdieľanej ekonomiky,
  • Zaviesť zelené obstarávanie podľa Envirostratégie 2030 s cieľom tvorby trhu pre produkty recyklácie a kvalitné komposty.
  • Nepodporovať budovanie spaľovní a zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov tak, ktoré sú dlhodobou prekážkou pri plnení ambicióznych recyklačných cieľov EÚ.

Celý dokument na stiahnutie: Zelený reštart - obehové hospodárstvo

Pre viac informácií:

Ivana Maleš, INCIEN, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0902 917 751

Branislav Moňok, Priatelia Zeme-SPZ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0904 124 726

 

[1] INCIEN, Priatelia Zeme-SPZ, Priatelia Zeme-CEPA s podporou organizácií: Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion, Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Nestrácajme čas, Združenie Slatinka a Znepokojené Matky

[2] Návrhy z oblastí energetika, obnova budov, vodozádržné opatrenia a poľnohospodárstvo nájdete tu: http://cepa.priateliazeme.sk/nas-archiv/spravy/1267-opatrenia-na-zeleny-restart-netreba-vymyslat

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search