PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Environmentálne organizácie žiadajú zohľadniť ochranu lesov pri zelenom reštarte Slovenska

pondelok, 31 august 2020 08:20

Tlačová správa, 28. augusta 2020

Environmentálne organizácie predstavili návrhy na opatrenia pre zelený reštart Slovenska v oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva a prírodného turizmu. Tie majú široký potenciál v ochrane klímy a biodiverzity. Citlivý prístup k ochrane prírody a k lesom prináša rovnako ekonomický potenciál v rozvoji prírodného turizmu a zelených pracovných miest pre miestnych obyvateľov.

 

“Ochrana lesov je jedným zo základných pilierov boja s klimatickou krízou a úbytkom biodiverzity u nás. Po rokoch necitlivých zásahov do našich chránených území je načase začať myslieť viac dlhodobo a vytvoriť kvalitný systém ochrany lesov a manažment chránených území. S tým máme dlhodobý problém. Preto navrhujeme doriešiť zonáciu chránených území a ich efektívnu správu,” povedal Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/Birdlife Slovensko.

Ako ďalej uviedol, bolo by potrebné zvýšiť kompetencie Štátnej ochrany prírody, zabezpečiť bezzásahovosť aspoň na 50 % rozlohy národných parkov, zefektívniť výkup pozemkov v chránených územiach či podporiť prírode blízke hospodárenie v lesoch.

“Ďalším doteraz nedostatočne využívaným nástrojom je podpora ľahkých foriem turizmu.

Ten vytvára pracovné miesta v lokalitách, kde často nie je veľa iných možností. Z dlhodobého hľadiska môže byť priama zamestnanosť až dvojnásobná v porovnaní so zamestanosťou v lesnom hospodárstve a spracovaní dreva, čo sa prejaví aj na výrazne vyšších príjmoch,” upozonil Tomáš Vida, projektový manažér nadácie Aevis.

Na Slovensku pozorujeme rastúci trend v ťažbe dreva. Len v roku 2018 dosiahol celkový objem vyťaženého dreva takmer 10 miliónov metrov kubických, čo je viac ako 300 000 kamiónov naložených drevom. “Pritom lesnícky sektor tvorí len približne 0,7 % HDP krajiny[1] a ťažba dreva predstavuje pre rozvoji regiónov obmedzený prínos, keďže významná časť dreva je spracovaná mimo regiónov, z ktorých bolo drevo vyťažené. Navyše  dostatočne nezohľadňujeme ekonomický prínos mimoprodukčných funkcií lesov, akými sú napríklad zadržiavanie vody, viazanie uhlíka, ochrana biodiverzity ale aj význam pre zdravie a regeneráciu obyvateľov,” povedal Milan Janák, vedúci programu ochrany lesov WWF Slovensko.

Európsky parlament žiada, aby na ochranu biodiverzity išlo 10 % z balíka EÚ financií, ktorý tvorí rozpočet pre jednotlivé krajiny a balík obnovy po korona kríze (Next Generation EÚ). Na výsledok rokovaní o tejto požiadavke ešte čakáme, táto podmienka by však významne pomohla aj ochrane lesov.

Environmentálne organizácie venujúce sa témam blízkym ochrane klímy spolupracujú na príprave odporúčaní na zelený reštart Slovenska. Súčasťou balíkov obnovy krajín EÚ po koronakríze má byť aj cieľ znižovania emisií skleníkových plynov a ochrany biodiverzity. Organizácie doteraz vydali odporúčania v oblastiach: energetiky, obnovy budov, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, odpadov, udržateľnej mobility a lesov. Opatrenia organizácie posielajú Úradu vlády SR a relevantným ministerstvám zodpovedným za konkrétnu agendu. Na príprave spolupracuje široké spektrum zelených[2] organizácii. Slovensko má do októbra pripraviť národný plán obnovy, na základe ktorého by malo čerpať prostriedky z balíka obnovy EÚ.

Stiahnite si návrhy na opatrenia pre zelený reštart Slovenska v oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva a prírodného turizmu (pdf)

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, kontaktujte:

Milan Janák, vedúci programu ochrany lesov WWF Slovensko - 0904 557 570, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tomáš Vida, projektový manažér nadácie Aevis - 0907 072 863, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Ridzoň,  ochranársky manažér SOS/Birdlife Slovensko -  0902 222 160, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doteraz vydané odporúčania:

 

[1] https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1141

[2] na kapitolách odporúčaní na zelený reštart doteraz spolupracovali: CEEV Živica, Cyklokoalícia, platforma Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion Slovensko, Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Nestrácajme čas, Priatelia Zeme - CEPA, Priatelia Zeme - SPZ, Slovenská klimatická iniciatíva, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, SOS/Birdlife Slovensko, Združenie Slatinka, Znepokojené matky

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search