PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Malá zmena v Pláne obnovy by pomohla desiatkam sociálnych organizácií a samospráv s energiami

pondelok, 03 apríl 2023 11:01

BRATISLAVA, 31.marec 2023. Financie z Plánu obnovy a kapitoly RePowerEU na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie by mohli pomôcť aj organizáciám v sociálnej oblasti a samosprávam. Tie zápasia s vysokými cenami energie. Momentálne môžu dotácie z Plánu obnovy na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie získať len súkromné spoločnosti. V pripomienkach k návrhu kapitoly RePower EU to žiadajú mimovládne organizácie, ale aj samosprávy.

 

 

Ministerstvo hospodárstva nateraz schválilo granty z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške viac ako 20 miliónov eur pre 58 firiem. Až polovica z týchto prijímateľov grantov by si rozvoj OZE mohla zaplatiť len zo svojho zisku za rok 2021. Pritom samosprávy ani subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti si narozdiel od firiem takéto investície nemôžu momentálne dovoliť.

“Zariadenia pre seniorov, krízové centrá, útulky či škôlky a mnohé ďalšie zariadenia zápasia s vysokými účtami za energie. Mnohé z nich by chceli účty znížiť, napríklad využitím obnoviteľných zdrojov. Nemajú však na to prostriedky. Pritom by stačilo, keby sa Plán obnovy upravil. Stačí, aby vláda rozšírila prijímateľov dotácií na samosprávy a sociálne organizácie, ktoré ich skutočne potrebujú ” povedal Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Podľa rýchleho dotazníkového prieskumu o vplyvoch energetickej krízy, ktorý doteraz vyplnilo 66 organizácií zo sociálnej oblasti, by financie na úspory a OZE vedeli využiť až v 150 budovách za 13 miliónov eur. Účty za energie sa týmto respondentom zvýšili v priemere o 125 percent. Dvadsaťpäť z nich (41 %) nie je oprávnených čerpať kompenzácie zvýšených cien energií a sedem uviedlo len čiastočné možnosti. Na Slovensku je viac ako 1300 zariadení sociálnych služieb.

Financovanie obnoviteľných zdrojov pre súkromné spoločnosti by pritom mohlo Slovensko pokryť z výhodných RePower EU úverov na návratné investície vo výške 225 miliárd. Ide o dlhodobé pôžičky, ktoré majú výhodné podmienky: splatnosť 30 rokov, odklad splátok o 10 rokov či veľmi nízku úrokovú sadzbu. Slovensko možnosť úverov zatiaľ nevyužilo. Návratnosť fotovoltiky je aktuálne často nižšia ako 7 rokov a jej životnosť je v mnohých prípadoch viac ako 20 rokov. Takto by Slovensko mohlo ušetriť z Plánu obnovy desiatky miliónov eur.

“Znižovanie závislosti od fosílnych palív a podpora obnoviteľných zdrojov sú kľúčové opatrenia v boji proti klimatickej kríze. Treba však zaručiť, aby boli aj sociálne spravodlivé. Mestá, obce a sociálne organizácie poskytujú nenahraditeľné služby pre verejnosť. V čase energetickej krízy, keď im vysoké ceny energií komplikujú existenciu, musia práve ony dostať finančnú podporu na prechod k obnoviteľným zdrojom. Pre nás je neprijateľné, aby tieto peniaze dostali veľké podniky s obrovskými ziskami, ktoré často patria medzi veľkých znečisťovateľov a aktívne prispievajú ku klimatickej kríze,” myslí si riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Návrh je aj súčasťou pripomienok Klimatickej koalície, Priateľov Zeme - CEPA a Cyklokoalície k návrhu kapitoly RePowerEU. Podpora z nej má okrem navýšenia niektorých existujúcich programov smerovať najmä do reforiem, ktoré by urýchlili prechod na čistejšie zdroje energie. Ďalšie pripomienky mimovládnych organizácií sa týkajú vylepšení navrhovaných reforiem najmä v oblasti povoľovacích procesov, podpory nízkoemisnej dopravy a udržateľnej energetiky.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search