PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Workshop "Programovanie fondov EÚ"

štvrtok, 12 apríl 2012 02:01

Priatelia Zeme-CEPA spolu so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien zorganizovali v troch slovenských mestách workshopy zamerané na diskusiu o programovaní nových fondov EÚ z pohľadu občianskej spoločnosti a miestnych partnerov.

 Programovanie nových fondov EÚ sa blíži k záveru. V roku 2014 sa má začať nové sedemročné rozpočtové obdobie. Riadenie a rozdeľovanie európskych peňazí sprevádzajú na Slovensku mnohé problémy. Občianske organizácie sa snažia vstupovať do procesu tvorby operačných programov. Na workshopoch sme diskutovali o aktuálnom stave programovania nových fondov a o zostávajúcich výzvach pri príprave operačných programov na roky 2014 – 2020 a spoločne hľadali riešenia. Venovali sme sa trom tematickým oblastiam – životnému prostrediu a energetike, miestnej ekonomike a prístupu CLLD (komunitou vedený miestny rozvoj) a sociálnej inklúzii a zamestnanosti. Na workshopoch vystúpili Roman Havlíček za Zelenú koalíciu, ktorý porozprával na tému životného prostredia, klímy a energetiky. Ďalej vystúpila za SOCIA - Nadáciu na podporu sociálnych zmien Helena Woleková a Mária Machajdíková, ktoré venovali oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti. Nástroje na podporu miestnej ekonomiky a komunitou vedený miestny rozvoj riešil Miroslav Mojžiš z Priateľov Zeme-CEPA.

Na workshopoch vyvstali viaceré oblasti, ktoré je potrebné z pohľadu MVO ešte stále riešiť. Budeme pracovať na kritériách udržateľného využívania biomasy, chceme sa venovať systému riadenia z pohľadu MVO, účasť MVO a občianskej spoločnosti v monitorovacích výboroch. Okrem toho hľadáme odborníkov, ktorí by sa venovali hodnoteniam projektov v sociálnej oblasti z hľadiska kritéria rovnosti príležitostí. Ak by ste mali záujem sa venovať nejakej špecifickej téme, v niečom sa vyznáte a chceli by ste priložiť ruku k dielu, tak sa na nás obráťte.

Semináre sú organizované v rámci projektu „Tretí sektor – silný partner: Efektívna účasť občianskej spoločnosti na programovaní fondov EÚ“, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštanjskom a Nórskom prostredníctvom Prohramu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search