PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Semináre o fondoch a príprave projektov

štvrtok, 15 január 2015 12:17

Centrum vzdelávania neziskových organizácií organizuje seminár "Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a programové obdobie 2014 - 2020, hlavné zmeny", ktorý sa bude konať v Bratislave (21.1. 2015), Banskej Bystrici (22.1. 2015) a Košiciach (23.1. 2015). Na seminári sa dozviete viac o aktuálnom programovom období, nových operačných programoch, možnostiach financovania vašich nápadov, ako aj o hlavných zmenách týkajúcich sa prípravy a implementácie projektov v programovom období 2014 - 2020.

CVNO tiež organizuje 3-dňový tréning "Príprava projektov pre programové obdobie 2014 - 2020", ktorý je určený pre projektových manažérov a pre riadiacich pracovníkov, ktorí chcú získať základné informácie o príprave projektov pre programové obdobie 2014 -2020. Tréning sa bude konať vo februári v Banskej Bystrici (09.-11.02.2015), Košiciach (18.-20.02.2015) a Bratislave (25.-27.02.2015).

Bližšie informácie o seminároch a tréningoch získate na stránke CVNO.

 

 

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search