PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Program Slovensko nám môže pomôcť dosiahnuť klimatické ciele pre rok 2030

utorok, 29 november 2022 20:26

Bratislava, 29. novembra 2022. Program Slovensko môže významne pomôcť s bojom proti klimatickej zmene, dôležité však bude nastavenie jednotlivých opatrení a výziev. Priatelia Zeme-CEPA a Klimatická koalícia vypracovali odporúčania, ako dosiahnuť pri financovaní opatrení lepšie výsledky. Z ich predošlej analýzy vyplýva, že so správnym nastavením týchto zdrojov, bude mať Slovensko dostatok financií nielen na dosiahnutie cieľa znížiť emisie do roku 2030 o 55 %, ale aj na viac.

 

Minulý týždeň reprezentanti a reprezentantky ministerstiev a EÚ predstavili finálnu verziu Programu Slovensko. Z výsledného viac ako 12-miliardového balíka opatrení má ísť veľká časť na klimatické a environmentálne opatrenia. Medzi nimi sa nachádza séria adaptačných opatrení, ale aj investície do znižovania nákladov na energie pre obyvateľstvo, nové zdroje obnoviteľných energií či podpora nízkouhlíkovej dopravy a obehového hospodárstva. Veľmi pozitívne je približne 24 percentné navýšenie peňazí na obnovu budov a obnoviteľné zdroje, ktoré pomôže proti energetickej aj klimatickej kríze. Dobré nastavenie tejto podpory pri výzvach v budúcom roku môže mať aj veľmi priaznivé sociálne dopady. 

“Odporúčame uprednostňovať sociálne zraniteľné domácnosti, najmenej rozvinuté okresy, ľudí, ktorí obnovou bytových domov ušetria viac ako 60 percent energie, a samosprávy, ktoré obnovia najdôležitejšie budovy,” uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.  Organizácie, ktoré sa venujú klimatickej zmene, už dlhšie upozorňujú na nedostatočné prepojenie so sociálnou oblasťou a koordináciu medzi jednotlivými zodpovednými úradmi.

“Potrebu znižovania spotreby energií v budovách s následným nahrádzaním fosílnych zdrojov energie za lokálne a udržateľné zdroje vnímame aj cez aktuálnu energetickú krízu. Sociálny aspekt – teda potreba pomôcť najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, ako sú rodiny či seniori – by mal byť dôležitou súčasťou pri budúcom nastavovaní výziev. V tejto oblasti je dôležité zamerať sa aj na verejné budovy, ako sú škôlky, školy či nemocnice, ktoré v konečnom dôsledku slúžia všetkým a ich dobrá obnova šetrí verejné financie,” doplnila Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície.

V tejto oblasti by mohli pomôcť aj špeciálne granty a sociálne pôžičky, ktoré by urýchlili obnovu budov. Pomôže aj iniciatíva REPowerEU, ktorá chce zrýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov či zladenie rôznych fondov, aby sa navzájom podporovali. Tu bude potrebné odstrániť bariéry pre obnoviteľné zdroje, zaviesť udržateľné kritériá pre ich zavádzanie a zjednodušiť procesy.

 

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search