PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Klíma ťa potrebuje a partneri spúšťajú druhú klimatickú petíciu

pondelok, 27 september 2021 17:11

BRATISLAVA (24. septembra) - Klíma ťa potrebuje je späť. Pred rokom sa pod petíciu iniciatívy Klíma ťa potrebuje za razantnejší boj proti klimatickej kríze a dosiahnutie uhlíkovej neutrality podpísalo takmer 130-tisíc občianok a občanov Slovenska, no reálne a najmä premyslené kroky stále chýbajú. Klimatická kríza je definitívne tu a preto od politikov žiadame plán.

 

“Uplynulý rok nám ukázal, čo klimatická kríza znamená. Viac ako 640 obetí extrémnych horúčav v Kanade a Spojených štátoch, 150 obetí povodní v Nemecku a Belgicku, stámiliónové škody po dramatických požiaroch v Kalifornii, na Sibíri alebo Grécku, hladomor na Madagaskare, aj miliónové škody po povodniach na Slovensku. A to sme stále iba na jej začiatku. Preto sme tu opäť a pýtame sa politikov, aký je váš plán?” hovorí iniciátorka petície Natalia Pažická.

V druhej petícií Klíma ťa potrebuje žiadame politikov, aby vyhlásili stav klimatickej núdze a zaviazali sa k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality výrazne pred rokom 2050. Hlavnou požiadavkou však je vypracovanie Komplexného plánu dosiahnutia uhlíkovej neutrality Slovenskej republiky. Petíciu môžete podpísať na www.klimatapotrebuje.sk.

KlimaTaPotrebuje Peticia2 Sep2021“Často počúvame, že máme priniesť dáta, prepočty a návrhy. V skutočnosti je to však úlohou politikov a štátu. Ak povýšime klimatickú zmenu na jeden z prioritných problémov, potom bude jednoduchšie vyčleniť finančné aj personálne zdroje. Klimatická kríza predstavuje existenčnú výzvu a my dnes potrebujeme plán, ako ju riešiť a lídrov, ktorí budú mať schopnosti ho naplniť,” povedal predseda petičného výboru Jakub Hrbáň.

Plán však nemá byť len obyčajným návrhom na zníženie emisií. V prvom rade by mal byť pozitívnou víziou, akou krajinou chceme byť v polovici storočia v klimaticky zmenenom svete. Má stať celospoločenským návodom, ako neutralitu dosiahnuť a ponúknuť víziu modernejšej, spravodlivejšej a prosperujúcej krajiny.

Ak tento plán ako krajina nepripravíme a nezačneme sa ním riadiť, klimatická zmena si už v roku 2030 vyžiada stámilionové škody a do polovice storočia budeme hovoriť o škodách v percentách HDP. Ako člen Európskej únie dnes navyše máme povinnosti vyplývajúce z medzinárodných záväzkov, ktoré sú však kryté dodatočnými zdrojmi. Bolo by trestuhodné ich vyplytvať na riešenia, ktoré nenapĺňajú cieľ uhlíkovej neutrality.

“Zapojiť sa môže každý, pretože dnes už nejde len o jeden podpis pod petíciu. Ide o dlhodobý zápas proti klimatickej zmene,” dodáva Marta Fandlová. Každý, kto má záujem podporiť tieto snahy, nájde informácie o tom ako sa zapojiť na www.klimatapotrebuje.sk

Preto sa aj my spájame s ďalšími organizáciami a zástupcami vedeckej obce, ktorí zároveň doplnili petičný výbor. Jeho členmi sú Jakub Hrbáň, Natália Pažická a Marta Fandlová (Klíma ťa potrebuje), Lucia Szabová (Znepokojené matky), Juraj Melichár (Priatelia Zema - CEPA) a klimatológ Jozef Pecho.

“Spolupracujme na riešeniach klimatickej krízy, aby všetci ľudia mali dostupné zdravé a šetrné bývanie, kvalitnú verejnú dopravu, bezpečnú nefosílnu energiu a zdravšie potraviny. Komplexný plán na národnej úrovni ako aj odborné tímy pre dekarbonizáciu v regiónoch sú toho základnými predpokladmi.” dodal koordinátor Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár.

Petíciu Klíma ťa potrebuje podporujú viaceré organizácie združené v Klimatickej koalícií - Priatelia Zeme-CEPA, Znepokojené Matky, Cirkulárny Hub Občianskeho združenie SaUvedom, Nestrácajme čas, CEPTA, Extinction Rebellion Slovensko, CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA, Slovenská klimatická iniciatíva, Budovy pre budúcnosť - aj organizácie BROZ, Človek v ohrození a ďalšie.

Jakub Hrbáň, Klíma ťa potrebuje

Natália Pažická, Klíma ťa potrebuje

Marta Fandlová, Klíma ťa potrebuje

Lucia Szabová, Znepokojené matky

Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA

Foto: @katarinapsenak

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search