PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Bez dostatočnej podpory inštitúcií akou je SHMÚ s klimatickou krízou nezabojujeme

piatok, 22 október 2021 14:05

Bratislava. 22. október. 2021. Včerajšie informácie o znižovaní rozpočtu pre SHMÚ poukázali na dlhodobý problém poddimenzovania kľúčových vedeckých inštitúcií v oblasti ochrany životného prostredia. Organizácie združené v Klimatickej koalícii spolu s Greenpeace Slovensko vyjadrujú svoje obavy z okresávania výskumu v oblasti klímy. Bez vedeckých poznatkov a dát sa nedokážeme na zmenu klímy správne pripraviť. V tejto súvislosti poslali ministrovi životného prostredia a riaditeľovi SHMÚ list.

 

“SHMÚ je dôležitou inšitúciou na získavanie dát a analýz, ktoré sú nevyhnutné na nastavovanie opatrení v oblasti riešenia klimatickej krízy, obzvlášť v čase, keď nastavujeme veľké množstvo opatrení v rámci Plánu obnovy a odolnosti, Eurofondov či nových právnych aktov Fit for 55. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality sú nevyhnutné správne dáta. Inak strielame naslepo,” hovorí riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Podľa organizácií na Slovensku dlhodobo chýba jasný a merateľný plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Bez plánu  i  dostatočných dát a analýz nie je možné nastavovať jednotlivé kroky, ale ani kontrolovať plnenie plánu.

“Opäť vnímame signál, že ochrana klímy a životného prostredia nie sú prioritou. Dlhodobo upozorňujeme na nedostatočnú nadrezortnú prioritizáciu riešenia environmentálnej krízy v podobe klimatickej krízy a masívneho úbytku biodiverzity. Bez posilnenia pozície organizácií a ministerstva životného prostredia, ktoré rieši tak závažné existenčné témy, ktoré sa dotknú každého aspektu života obyvateľov Slovenska, nemôžeme efektívne čeliť ich hrozbám,” dodáva Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej Koalície.

Kontakty pre médiá:

Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, Znepokojené matky

Katarína Juríková, Greenpeace Slovensko

Klimatická koalícia je platforma 15 slovenských environmentálnych organizácií. Naším cieľom je presadzovanie riešení, ktoré sú udržateľné ekologicky aj ekonomicky a súčasne prispievajú k spravodlivejšiemu fungovaniu našej spoločnosti.

www.klimatickakoalicia.sk

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search