PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Financie na ochranu klímy musia pomôcť domácnostiam zbaviť sa závislosti na plyne

utorok, 08 marec 2022 08:13

BRATISLAVA. 8. marec 2022. Všetky financie z predaja emisných povoleniek by mali ísť na znižovanie emisií a primárne smerovať k obyvateľstvu. V rámci pripomienkového konania návrhu zmeny zákona o ETS to navrhla Klimatická koalícia. V návrhu od Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) “mizne” stále polovica z príjmu v štátnom rozpočte bez jasného určenia.

 

Organizácie združené v platforme upozorňujú, že dlhoročná prax používania prostriedkov získaných z predaja emisných povoleniek nie je v súlade s logikou nástroja. Až 70 % financií na znižovanie emisií sa v súčasnosti stratí v štátnom rozpočte. Ministerstvo navrhuje túto hranicu znížiť na maximálne 50%, no Klimatická iniciatíva považuje tento návrh za nedostatočný.

“Všetky financie, ktoré získame z predaja emisií by jednoznačne mali ísť na znižovanie objemu emisií, na to je tento nástroj určený. Môžeme z neho financovať množstvo projektov, ktoré pomôžu Slovensku znížiť závislosť od zahraničných fosílnych palív, domácnostiam zvládnuť zvyšovanie cien energií a dosiahnuť vytýčené klimatické ciele,” povedala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

Ako ďalej uviedla, 45 percent balíka by malo ísť na projekty pre nízkopríjmové domácnosti a dosiahnutie environmentálnych cieľov. Tieto projekty môžu zahŕňať aj  dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, ktoré navrhuje MŽP SR. Dôležité však je, aby tieto projekty boli kvalitne nastavené a zahŕňali komplexný prístup s komponentmi sociálnej pomoci a zvyšovania lokálnej zamestnanosti.

Ďalších 45 percent výnosov navrhuje Klimatická koalícia použiť na útlm využívania ropy a zemného plynu na Slovensku, najmä na budovanie kapacít pre dekarbonizáciu, zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a podporu integrovaných systémov verejnej dopravy, vrátane bezmotorovej dopravy.

“Slovenské domácnosti sú dlhodobo rukojemníkmi závislosti na ruských fosílnych zdrojoch. Ak hľadáme spôsoby, ako sa jej postupne zbaviť, toto je presne jedna z odpovedí. Vysoké ceny energií už teraz trápia rozpočty domácností a tento stav sa bude len zhoršovať. Preto navrhujeme, aby bola značná časť prostriedkov využitá na podporu obnovy budov a obnoviteľných zdrojov,” uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Ako uviedla Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov, ak nechceme, aby sa plánované zaradenie sektoru osobnej dopravy a budov do systému ETS naozaj negatívne dotklo slovenských domácností, musí štát financovať prechod z vykurovania fosílnymi palivami na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov. “Príjmy z povoleniek je ideálne vrátiť spotrebiteľom vo forme mesačnej priamej podpory, čo by pomohlo najmä nízkopríjmovým domácnostiam. Vojna na Ukrajine zatrasie energetickým trhom a existuje reálne riziko, že spotrebitelia sa nedokážu zo svojej závislosti od fosílnych palív, či už ide o sektor vykurovania alebo mobility, vymaniť sami,” doplnila.                        

Zvyšné prostriedky by mali smerovať na znižovanie emisií v priemysle, kde netreba zabudnúť na dôležitú prípravu transformácie teplárenstva na systémy štvrtej generácie, ktoré znižujú energetickú potrebu, minimalizujú využívanie palív a zvyšujú podiel obnoviteľných zdrojoch pri vykurovaní a chladení. Ministerstvo životného prostredia predložilo návrh zákona do medzirezortného pripomienkovania s termínom do 7. marca 2022.

 

Príloha: Pripomienky Priateľov Zeme-CEPA, Klimatickej koalície a ďalších organizácií do MPK

Kontakty pre médiá:
 

Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície

Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA

Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search