PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Taraba chce sám rozhodovať o financiách z Envirofondu, varujú mimovládky

piatok, 17 máj 2024 07:05

Ministerstvo životného prostredia chce zmeniť spôsob rozdeľovania financií z Environmentálneho fondu. Po novom síce skončí viac prostriedkov z predaja emisií vo fonde ale rozhodovať o stovkách miliónov eur má sám minister. Klimatická koalícia, Priatelia Zeme - CEPA a VIA IURIS začali zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej navrhujú zachovať princíp percentuálneho rozdelenia financií, o ktorých sa rozhoduje transparentne a nie politicky.

Ministerstvo životného prostredia navrhlo novelu zákona o o obchodovaní s emisnými kvótami (EÚ ETS)) a Zákona o Environmentálnom fonde, v ktorej okrem potrebného zapracovania európskej smernice, navrhuje aj zmenu v rozhodovaní o rozdeľovaní financií. Rozhodovanie o tom, kam a koľko financií by malo každý rok smerovať ponecháva čisto v kompetencii ministra. V minulosti boli financie dopredu alokované približným percentuálnym  rozdelením na oblasti priamo v zákone.

“To, že bude sto percent financií získaných z predaja emisných kvót končiť v rezorte životného prostredia vnímame veľmi pozitívne. Čo však už nie je pozitívne, je, ako navrhuje prerozdeľovanie financií. Sú to financie na ochranu vody, klímy, ovzdušia, národných parkov a ďalších oblastí, najmä pre obce, mestá, priemysel a pod.” povedal Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA. 

Organizácie vzniesli pripomienku aj k tomu, že o balíku financií vo výške niekoľkých stoviek miliónov by mal každoročne rozhodovať sám minister.

“Myslíme si, že je v poriadku, ak bude mať minister k dispozícii istú časť týchto financií na pokrytie akútnych potrieb ministerstva. Preto sme v našich pripomienkach navrhli, aby o deviatich percentách rozhodol podľa aktuálnych priorít rezortu. Je však neprípustné, aby minister v podstate svojvoľne rozhodoval o celej výške výnosov z predaja emisií. Je to absolútne nepredvídateľný a netransparentný spôsob rozhodovania, ktorý môže mať naozaj závažný dopad na kontinuitu a kvalitu klimatických opatrení,“ povedala Ivana Figuli

Organizácie tiež upozorňujú, že financovanie environmentálnych opatrení má fungovať v súlade s dlhodobými stratégiami štátu, tak aby prinášali čo najlepšie výsledky. Špeciálne tieto financie majú byť primárne použité na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti.

“K financovaniu klimatických a environmentálnych opatrení sa nemá pristupovať od stola ale uvážlivo, zodpovedne a spravodlivo. Nemá o tom, koľko a komu dá rozhodovať jedna osoba, ešte k tomu politik. Boli by sme veľmi neradi, keby tieto financie prestali prúdiť do obcí a miest či národných parkov. Špeciálne tento fond by mohol byť použitý na pokračovanie projektu Obnov dom, čo by uľahčilo situáciu tisícom ľudí. Na to ale treba stabilný plán, predvídateľné a transparentné prostredie,” ukončil Melichár.

Hromadná pripomienka k návrhu novely je dostupná na stránke mojapeticia.sk.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search